ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

mercoledì 29 gennaio 2020

Η Αλεξάνδρα Γκράβας στη Νάπολη για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στα πλαίσια της Εβδομάδας Ελληνικού Πολιτισμού (9-15 Φεβρουαρίου). Il mezzosoprano Alexandra Gravas a Napoli per la Settimana di Cultura Greca e la Giornata Mondiale della Lingua Greca.


Σε λίγες μέρες η Ελληνική Κοινότητα Νάπολης και Καμπανίας και ο Δήμος της Νάπολης θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη τύπου το πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων στη Νάπολη και στην Καμπανία στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας (9 Φεβρουαρίου) και της Εβδομάδας Ελληνικού Πολιτισμού (9-15 Φεβρουαρίου).

Tra qualche giorno sarà reso pubblico il programma delle manifestazioni a Napoli e in Campania per la Giornata Mondiale della Lingua Greca (9 febbraio) e per la Settimana di Cultura Greca (9-15 febbraio), promosse dalla Comunità Ellenica di Napoli e Campania e dal Comune di Napoli.
Ecco una bellissima anticipazione!Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και Εβδομάδα Ελληνικού Πολιτισμού (9-15 Φεβρουαρίου). Σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Giornata Mondiale della Lingua Greca (9 febbraio) e Settimana di Cultura Greca (9-15 febbraio 20202). Anticipazioni sul programma delle manifestazioni.

Σε λίγες μέρες η Ελληνική Κοινότητα Νάπολης και Καμπανίας και ο Δήμος της Νάπολης θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη τύπου το πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων στη Νάπολη και στην Καμπανία στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας (9 Φεβρουαρίου) και της Εβδομάδας Ελληνικού Πολιτισμού (9-15 Φεβρουαρίου).
Νά μια πρώτη γεύση!

Tra qualche giorno sarà reso pubblico il programma delle manifestazioni a Napoli e in Campania per la Giornata Mondiale della Lingua Greca (9 febbraio) e per la Settimana di Cultura Greca (9-15 febbraio), promosse dalla Comunità Ellenica di Napoli e Campania e dal Comune di Napoli.
Ecco qualche anticipazione!Giornata Mondiale della Lingua Greca (9 febbraio) e Settimana di Cultura Greca (9-15 febbraio 20202). Anticipazioni sul programma delle manifestazioni. Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και Εβδομάδα Ελληνικού Πολιτισμού (9-15 Φεβρουαρίου). Σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Tra qualche giorno sarà reso pubblico il programma delle manifestazioni a Napoli e in Campania per la Giornata Mondiale della Lingua Greca (9 febbraio) e per la Settimana di Cultura Greca (9-15 febbraio), promosse dalla Comunità Ellenica di Napoli e Campania e dal Comune di Napoli.
Ecco qualche anticipazione!
Σε λίγες μέρες η Ελληνική Κοινότητα Νάπολης και Καμπανίας και ο Δήμος της Νάπολης θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη τύπου το πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων στη Νάπολη και στην Καμπανία στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας (9 Φεβρουαρίου) και της Εβδομάδας Ελληνικού Πολιτισμού (9-15 Φεβρουαρίου).
Νά μια πρώτη γεύση!
Al 'Manzoni' di Caserta dal prossimo anno il Neogreco diventa curricolare

Anche quest’anno il Liceo “Manzoni” di Caserta parteciperà alla 'Giornata Mondiale della Lingua e cultura greca', che si terrà nella splendida cornice della Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli nei giorni 10 e 11 febbraio e che avrà come tema “Il Greco ci appartiene”.


In particolare, gli alunni del Laboratorio di Teatro Classico del Liceo “Manzoni”, diretto dal prof Massimo Santoro, si esibiranno nella mattinata del giorno 11 febbraio e presenteranno una performance sulla ciclicità della guerra: la riflessione partirà dall’interpretazione di passi di autori greci classici, che saranno letti in lingua originale ed in traduzione.
L’ideatore della giornata e direttore scientifico della Comunità Ellenica di Napoli e Campania, prof Jannis Korinthios, ha, inoltre immaginato, quest’anno, una serie di iniziative anche in altre città della Campania: in questa prospettiva, il prof Korinthios ha coinvolto il Liceo “Manzoni” che, il giorno 12 febbraio, presso la Libreria Feltrinelli di Caserta, organizzerà un momento di riflessione e di lettura di testi greci antichi e moderni.
Questa attività è strettamente legata al corso di Neogreco, che il liceo casertano, su impulso del dipartimento di Lettere Classiche, diretto dalla professoressa Almerinda Della Selva, ha avviato nel mese di marzo 2019 e che vede coinvolti adulti esterni al Manzoni, allievi e docenti del liceo. Il crescente successo di queste iniziative ha spinto la preside Adele Vairo, particolarmente sensibile al fascino del mondo greco e della sua cultura, ad immaginare una sperimentazione del Neogreco in orario curricolare per gli alunni del secondo anno del liceo classico: questa sperimentazione sarà realizzata in collaborazione con la Comunità Ellenica di Napoli e Campania e con il prof Korinthios, sulla base dell’esperienza già realizzata dal Liceo “Vico” di Napoli.
Dal prossimo anno, gli allievi del Liceo Classico “Arte della Parola”, senza spese aggiuntive, potranno contare su un ulteriore arricchimento formativo. Il Neogreco diventerà infatti curricolare per un totale di circa 20 ore distribuite nell’arco dell’anno e grazie alla collaborazione culturale e scientifica che il Liceo Manzoni ha stretto con la Comunità Ellenica di Napoli e con il prof Jannis Korinthios.
giovedì 23 gennaio 2020

Istantanee dalla riunione odierna al Liceo Umberto di Napoli del Coordinamento docenti per la Giornata Mondiale della Lingua Greca. Στιγμιότυπα από την σημερινή συνεδρίαση του Συντονιστικού των Καθηγητών για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στο Λύκειο Umberto I της Νάπολης.

Σήμερα συνεδρίασαν στη Νάπολη το Συντονιστικό Καθηγητών για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και η οργανωτική επιτροπή και αποφάσισαν το πλούσιο πρόγραμμα της Εβδομάδας Ελληνικού Πολιτισμού  (Νάπολη, 9-15 Φεβρουαρίου 2020),  που διοργανώνει η Ελληνική Κοινότητα της Νάπολης και της Καμπανίας μαζί με τον Δήμο της Νάπολης.
Σύντομα θα δημοσιευθεί το πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων της Εβδομάδας στη Νάπολη και στην Καμπανία.
Oggi si sono riuniti il Coordinamento dei docenti per la Giornata Mondiale della Lingua Greca e il comitato organizzativo della Settimana di Cultura Greca e hanno stabilito il ricco programma della Settimana di Cultura Greca (Napoli, 9-15 febbraio 2020),  organizzato dalla Comunità Ellenica di Napoli e Campania e dal Comune di Napoli.
Presto sarà pubblicato il programma delle manifestazioni della Settimana  in tutta la Campania.
Έκθεση ¨ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ¨ (Νάπολη / Αθήνα, Μάρτιος 2021). Mostra "RISORGIMENTO GRECO, DIASPORA E FILELLENISMO" (Napoli / Atene, Marzo 2021).
KΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Νάπολη/Αθήνα 15.1.2020

Το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης στην Ιταλία και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους της Ελλάδος, ενόψει της μεγάλης επετείου του 2021, θα συνδιοργανώσουν την Έκθεση ¨ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ¨με ανέκδοτα αρχειακά έγγραφα που φωτίζουν άγνωστες πτυχές της εθνικής Παλιγγενεσίας και της ιστορίας της Ευρώπης.

Candida Carrino 
Αμαλία Παππά

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (ITALIA)  
GENERAL STATE ARCHIVES OF GREECE

 COMUNICATO CONGIUNTO

Napoli-Atene, 15.1.2020

Si comunica che l'Archivio di Stato di Napoli in Italia e gli Archivi Generali della Grecia, in occasione del Bicentenario del Risorgimento Greco (1821-2021), hanno deciso di organizzare la mostra"RISORGIMENTO GRECO, DIASPORA E FILELLENISMO"con documenti conservati presso gli stessi che illustrano pagine importantissime per la storia del risorgimento della Grecia e dell’Europa.

Amalia Pappa 
Candida Carrino 
GENERAL STATE ARCHIVES OF GREECE 
ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (ITALIA)

1821-2021
200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

Το Εικοσιένα υπήρξε ένα κομβικό σημείο στην  ιστορία του διαχρονικού Ελληνισμού αλλά και της ιστορίας της σύγχρονης Ευρώπης. 
Η επέτειος των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 προσφέρει μία ευκαιρία  αναστοχασμού για το παρόν και κυρίως για το μέλλον της χώρας μας.
Ο ΚΕΛΛΙΑΝΟΣ φιλοξενεί μια νέα προσέγγιση του Εικοσιένα και ένα ψηφιακό αρχείο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους. 
Η δημοσίευση αυτή  σε συνέχειες του Γιάννη Κορίνθιου βασίζεται σε ανεκμετάλλευτα αρχεία και τεκμήρια που παρατίθενται ψηφιακά για πρώτη φορά στον ιστότοπο ΚΕΛΛΙΑΝΟΣ, προκειμένου να εμπλουτιστεί και διευρυνθεί η ιστορική έρευνα και ο επιστημονικά δημόσιος λόγος για το 1821 ενόψει της μεγάλης επετείου του 2021.

Α Το Βασίλειο των Δύο Σικελιών και οι Μεγάλες Δυνάμεις (1820-1830)
https://kellianos.blogspot.com/2019/03/18211830-2021.html
Β Οι κυβερνήσεις του Βασιλείου των Δύο Σικελιών (1821-1830)
Γ Η κυβέρνηση του Luigi de’ Medici di Ottajano  (1822-1830)
https://kellianos.blogspot.com/2019/04/18211830-2021_29.html
Δ Οι κυβερνήσεις του Βασιλείου των Δυο Σικελιών και η Ελληνική Προσωρινή Διοίκηση
Ε Το Βασίλειο των Δύο Σικελιών και η Πύλη
ΣΤ Η υποψηφιότητα του Βουρβώνου πρίγκιπα Καρόλου της Κάπουας
Ζ Η διασπορική παροικία της Νάπολης
H Οι προξενικές αρχές των Δύο Σικελιών στην Ανατολική Μεσόγειο
Θ Η ναπολετάνικη διπλωματία έναντι του ελληνικού ζητήματος 
https://kellianos.blogspot.com/2019/12/18211830-m-2021.html
Ι Μυστικός πράκτορας της Νάπολης στην Ελλάδα (1828-1830) 
Κ Οι μυστικές εταιρείες στην Ελλάδα  του Καποδίστρια
Λ Οι Γάλλοι και η στρατιωτική αποστολή στην Πελοπόννησο
O Ιωάννης Καποδίστριας και οι μυστικές εταιρείες
https://kellianos.blogspot.com/2020/01/18211830-m-2021-o.html

mercoledì 22 gennaio 2020

Al Maschio Angioino di Napoli tutte le manifestazioni della Giornata Mondiale della Lingua Greca e della Settimana di Cultura Greca (9-15 febbraio 2020). Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και η Εβδομάδα Ελληνικού Πολιτισμού στο εμβληματικό κάστρο της Νάπολης Maschio Angioino (9-15 Φεβρουαρίου 2020)Αύριο το Συντονιστικό Καθηγητών για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και η οργανωτική επιτροπή θα αποφασίουν στη Νάπολη το πλούσιο πρόγραμμα της Εβδομάδας Ελληνικού Πολιτισμού  (Νάπολη, 9-15 Φεβρουαρίου 2020),  που διοργανώνει η Ελληνική Κοινότητα της Νάπολης και της Καμπανίας μαζί με τον Δήμο της Νάπολης.
Θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις τριάντα Κλασσικά Λύκεια της Ιταλίας και δέκα Λύκεια από την Ελλάδα. Έχουν προγραμματιστεί ζωντανές συνδέσεις με άλλα λύκεια της Ευρώπης.
Όλες οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο πανέμορφο κάστρο της Νάπολης Maschio Angioino.
Domani il coordinamento dei docenti per la Giornata Mondiale della Lingua Greca e il comitato organizzativo definiranno il ricco programma della Settimana di Cultura Greca (Napoli, 9-15 febbraio 2020) che organizza la Comunità Ellenica di Napoli e Campania con il Comune di Napoli.
Trenta licei italiani e dieci licei greci parteciperanno alla Maratona IL GRECO FA TESTO (10 e 11 febbraio 2020). 
Sono previsti diversi collegamenti in diretta con altri licei in Europa.
Per una settimana intera si celebrerà la Lingua e la Cultura Greca al Maschio Angioino.