ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

domenica 15 gennaio 2023

La Comunità Greca di Napoli e Campania e la Società Filellenica Italiana hanno visitato oggi la Mostra sui Bizantini al Mann di Napoli. Έλληνες και Φιλέλληνες επισκέπτονται την Έκθεση ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης.

Una visita affascinante di questa speciale esposizione al Salone della Meridiana: oltre 400 opere sull’Impero Millenario, derivanti da collezioni del MANN e da prestiti concessi da 57 musei ed istituzioni che custodiscono, sia in Italia che in Grecia, sculture, mosaici, affreschi, sigilli, monete, ceramiche, smalti, suppellettili d’argento, oreficerie ed elementi architettonici e tantissimo altro. E poi pezzi davvero esclusivi rinvenuti nel corso degli scavi per la realizzazione della metropolitana di Salonicco e negli scavi della metropolitana linea 1 di Napoli.

I Greci e i Filelleni di Napoli e della Campania si congratulano con il direttore Paolo Giulierini per questa grande iniziativa culturale.

Πάνω από 400 εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου ΜΑΝΝ της Νάπολης και άλλων 57 Μουσείων και Φορέων από την Ιταλία και την Ελλάδα. Ανάμεσα σε αυτά και  νέα ευρήματα από τις ¨ανασκαφές¨ στη Θεσσαλονίκη και στη Νάπολη για τα έργα του μετρό.