ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

sabato 24 agosto 2019

DIZIONARIO DIGITALE GRECO CLASSICO HOEPLI di JANNIS KORINTHIOS
"Il greco è indubbiamente il linguaggio più perfetto che sia stato escogitato dall'ingegno dell'uomo!" 
Edward Gibbon, cit.

L'app #Edigeo <https://www.facebook.com/hashtag/edigeo?epa=HASHTAG> del Dizionario Greco Classico #Hoepli <https://www.facebook.com/hashtag/hoepli?epa=HASHTAG> di #JannisKorinthios è disponibile su tutti gli store! 
Uno strumento utilissimo per studenti, insegnanti, ricercatori. La ricchezza del grande dizionario, la praticità di consultazione dell'app. Oltre 140.000 lemmi e un ampio repertorio di frasi utili.

martedì 13 agosto 2019

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, 5/8 Σεπτεμβρίου 2019, Βουκουρέστι. Sesta Olimpiade Internazionale dell'Ellenismo, 5-8 settembre 2019, Bucarest.

Το Υπουργείο Παιδείας της Ρουμανίας σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας διοργανώνει την 6η Διεθνή Ολυμπιάδα Ελληνισμού στο Βουκουρέστι υπό την αιγίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων του Κοινοβουλίου της Ρουμανίας και της Ελληνικής Βουλής. 
Σκοπός είναι η παρακίνηση της αριστείας στο πλαίσιο της προ-πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και η διατήρηση της πολιτισμικής και γλωσσολογικής ταυτότητας των εθνικών μειονοτήτων της Ρουμανίας.