ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

lunedì 26 febbraio 2018

Accostarsi alle parole dei greci con rispetto per sconfiggere la barbarie (M. Ang. Cernigliaro Tsouroula, in CONTROCORRENTE, 25 febbraio 2018)

Maria Angela CERNIGLIARO TSOUROULA
Docente Istituto Italiano di Cultura ad Atene
La parola ai Greci

Occorre accostarsi alle parole dei greci e risalire alle fonti del pensiero greco in cui i saperi occidentali affondano le loro radici.
Le parole greche creano cultura e aprono orizzonti per sconfiggere la barbarie e ritornare al pensiero critico.

Solenni celebrazioni della Giornata Mondiale della Lingua Greca a Napoli (Sala dei Baroni-Maschio Angioino, 9-10 febbraio 2018). Video STEP ONE Productions.


https://www.youtube.com/watch?v=WfsxQsvO7qg&feature=youtu.be

Pubblicato il 26 feb 2018


Βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα ἀπὸ τὸν ἐτήσιο πανηγυρικὸ ἐορτασμὸ τῆς Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὴ Νεάπολη τῆς Ἰταλίας (Sala dei Baroni-Maschio Angioino, 9/10 Φεβρουαρίου 2018) μὲ πρόσφορες δράσεις Ἰταλικῶν, Ἑλληνικῶν καὶ Ὁμογενειακῶν Σχολείων γιὰ τὸν διαχρονικὸ ρόλο καὶ τὴ συμβολὴ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὴν παγκόσμια πολιτιστικὴ κληρονομιά.
Διοργάνωση Ἑλληνικῆς Κοινότητος Νεαπόλεως καὶ Καμπανίας - ΤΕΓ Νεαπόλεως καὶ Καμπανίας. Παραγωγὴ STEP ONE Productions. Λήψεις καὶ μοντὰζ Blanca Taglialatela Gil - Raffaele Rossi. Μουσικὴ Roberto Trenca.
Video con le solenni celebrazioni della Giornata Mondiale della Lingua Greca a Napoli (Sala dei Baroni-Maschio Angioino, 9-10 febbraio 2018) con la partecipazione di Licei Classici Italiani e Scuole della Grecia e della Diaspora. Organizzazione Comunità Ellenica di Napoli e Campania - Dipartimento di Lingua Greca di Napoli e Campania. STEP ONE Productions. Riprese e montaggio di Blanca Taglialatela Gil e Raffaele Rossi. Musica di Roberto Trenca.

Βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα ἀπὸ τὸν ἐτήσιο πανηγυρικὸ ἐορτασμὸ τῆς Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὴ Νεάπολη τῆς Ἰταλίας (Sala dei Baroni-Maschio Angioino, 9/10 Φεβρουαρίου 2018). STEP ONE Productions.

https://www.youtube.com/watch?v=WfsxQsvO7qg&feature=youtu.be

Pubblicato il 26 feb 2018


Βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα ἀπὸ τὸν ἐτήσιο πανηγυρικὸ ἐορτασμὸ τῆς Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὴ Νεάπολη τῆς Ἰταλίας (Sala dei Baroni-Maschio Angioino, 9/10 Φεβρουαρίου 2018) μὲ πρόσφορες δράσεις Ἰταλικῶν, Ἑλληνικῶν καὶ Ὁμογενειακῶν Σχολείων γιὰ τὸν διαχρονικὸ ρόλο καὶ τὴ συμβολὴ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὴν παγκόσμια πολιτιστικὴ κληρονομιά.
Διοργάνωση Ἑλληνικῆς Κοινότητος Νεαπόλεως καὶ Καμπανίας - ΤΕΓ Νεαπόλεως καὶ Καμπανίας. Παραγωγὴ STEP ONE Productions. Λήψεις καὶ μοντὰζ Blanca Taglialatela Gil - Raffaele Rossi. Μουσικὴ Roberto Trenca.
Video con le solenni celebrazioni della Giornata Mondiale della Lingua Greca a Napoli (Sala dei Baroni-Maschio Angioino, 9-10 febbraio 2018) con la partecipazione di Licei Classici Italiani e Scuole della Grecia e della Diaspora. Organizzazione Comunità Ellenica di Napoli e Campania - Dipartimento di Lingua Greca di Napoli e Campania. STEP ONE Productions. Riprese e montaggio di Blanca Taglialatela Gil e Raffaele Rossi. Musica di Roberto Trenca.

LA GIORNATA DELLA LINGUA GRECA (9 febbraio 2018) a TARANTO e PROVINCIA


GRANDE DIZIONARIO GRECO CLASSICO HOEPLI di Jannis Korinthios


La versione per device iOS (Apple) sono venduti sul sito di iTunes:
https://itunes.apple.com/it/app/dizionario-greco-classico-hoepli/id1256537165?mt=8

La versione per device Android sono venduti su GooglePlay e su Amazon, rispettivamente:
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.edigeo.diz.grecoclassico.hoeplihttps://www.amazon.com/dp/B073S4VRYY

giovedì 22 febbraio 2018

Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca, Napoli culla delle celebrazioni di una lingua viva.

Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca, Napoli culla delle celebrazioni di una lingua viva

Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura ellenica
https://www.lavinium.it/giornata-mondiale-della-lingua-e-della-cultura-greca-napoli-culla-delle-celebrazioni-di-una-lingua-viva/
Si è conclusa a Napoli la celebrazione della III edizione della “Giornata mondiale della lingua e della cultura greca“, istituita dal Governo greco ed ideata dal prof. Jannis Korinthios – curatore e coordinatore della manifestazione – e organizzata dalla Comunità Ellenica di Napoli e Campania e dal Comune di Napoli in collaborazione con il Coordinamento Docenti Licei Classici per la Giornata Mondiale della Lingua Greca, dal Dipartimento della Lingua Greca di Napoli e Campania e con il patrocinio morale del Ministero Ellenico della Pubblica Istruzione, dell’Ambasciata di Grecia a Roma, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell’Unione Centrale dei Comuni della Grecia.  Il 9 febbraio è stata anche la ricorrenza dell’anniversario della morte del poeta Dionysios Solomos, autore del testo dell’inno Nazionale greco. 
Ideato e promosso per la prima volta nel 2014, dal prof. Ioannis Korinthios, tra i più prestigiosi intellettuali greci del momento, allora Presidente della Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche d’Italia, sotto il cui mandato e per il cui impulso è stata fondata la Società Filellenica Italiana, autore del “Grande Dizionario di greco antico”( Hoepli), il progetto delle due Giornate celebrative fu sviluppato e realizzato a Napoli nel 2016 e 2017, registrando, con somma soddisfazione, una massiccia partecipazione ed interesse in tutto il mondo, tanto da indurre, l’11 aprile 2017, con un decreto firmato dai ministri degli Interni, Esteri e Pubblica Istruzione, il Parlamento Ellenico a promulgare, all’unanimità, l’istituzione della Giornata Mondiale della Lingua Greca.
Ioannis Korinthios, Salvatore Pace, Nino Daniele e il prof. Paul Kyprianou
Ioannis Korinthios, Salvatore Pace, Nino Daniele e il prof. Paul Kyprianou
Quest’anno, la Giornata della Lingua e della Cultura Greca 2018, intitolata a “Le parole dei Greci”, è stata celebrata il 9 e 10 febbraio con l’adesione di 65 licei classici d’Italia, di Grecia, di Francia e di molti paesi in tutto il mondo, al fine di valorizzare gli strettissimi legami alla cultura greca antica ed ad un patrimonio inestimabile valore culturale che costituisce la nostra straordinaria eredità. Ieri ed oggi, la Sala dei Baroni del Maschio Angioino è diventata il teatro naturale per centinaia di giovani studenti provenienti dai licei classici napoletani, campani e della regione greca dell’Attica che si sono alternati nella splendida maratona celebrativa dando voce alla propria creatività, partendo da singole parole chiave per realizzare rappresentazioni di scene a carattere civile, morale o politico, letture di brani d’autore o rielaborati dagli studenti, performance teatrali o musicali.
pubblico
L’entusiasmo è stato contagioso e le due Giornate dedicate hanno messo in luce una vividezza straordinaria e, quanto mai attuale, della lingua greca ed il suo utilizzo costante in ogni settore e materia moderna.
Eccezionale la preparazione e la bravura degli studenti dei licei classici partecipanti, che hanno aderito con entusiasmo e si sono esibiti in esercizi lessicali con particolare perizia e padronanza della lingua greca.
Una delle parole scelte è stata “ελευθερία” che ha una etimologia suggestiva: “andare dove si preferisce”, ha precisato il prof. Korinthios. Vale a dire che l’uomo è “libero” se ha la possibilità di un movimento senza vincoli.
Eppure, qualcuno parla ancora di abolizione del greco per i licei classici, recitando, quasi a mo’ di mantra, la sterile frase A che serve studiare il greco, è una lingua morta”. Ebbene, il greco oggi è vivo e vegeto, non solo per i quasi venti milioni di ellenofoni nativi e per i dotti studenti del liceo classico che hanno posto alla base della loro scelta scolastica l’apprendimento della preziosa eredità culturale del greco, ma per tutti coloro che, ogni giorno, si esprimono – forse senza nemmeno rendersene conto – utilizzando vocaboli di derivazione greca. 
Si pensi al campo medico, dove tutti i termini sono inequivocabilmente di derivazione greca e, per restare in tema a noi caro, al settore vitivinicolo, dove il termine ampelografia (dal greco ἂμπελος (ampelos)= vite + γραφὶα (grafia)= descrizione), indica  la disciplina che studia, identifica e classifica le varietà dei vitigni attraverso schede che descrivono le caratteristiche dei vari organi della pianta nel corso delle diverse fasi di crescita. Il termine deriva dal greco Αμπελιος (Ampelios), basato su αμπελος (ampelos), “vite” ed è costantemente usato nel linguaggio moderno!
Il liceo classico è, senza dubbio, tra le scelte di istruzione superiore, l’unico testimone di una coscienza del valore civile e fondamentale dello studio del greco per la cultura moderna!
Paul Kyprianou, Carmen Guerriero e Jannis Korinthios
Paul Kyprianou, Carmen Guerriero e Jannis Korinthios
La scelta di celebrazioni a Napoli è legata allo strettissimo legame che lega la fondazione della nostra città alla cultura classica ed alla Grecia – ha evidenziato il dott. Gaetano Daniele – Assessore alla Cultura del Comune di Napoli alla cerimonia di chiusura delle due Giornate. Presenti, tra gli altri, anche Luisa Franzese – Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; Annamaria Palmieri – Assessore all’istruzione e alla scuola di Napoli; Salvatore Pace – Vice Sindaco Città Metropolitana.
Napoli e la Grecia hanno rapporti millenari“, ha spiegato Paul Kyprianou, presidente della Comunità Ellenica di Napoli e Campania. “Le radici della città sono greche e la dominazione bizantina”. Si pensi anche alla “via dei Greci”, parte di via San Tommaso d’Aquino, dedicata dal 1531 a quei greci arrivati a Napoli in fuga dall’oppressione ottomana e che, nel 1923 fu riconvertita a causa del grave episodio dell’uccisione di alcuni ufficiali italiani in missione in Grecia per definire i confini con l’Albania. Dopo venti anni di rivendicazioni della Comunità ellenica di Napoli e della Campania la “Via dei Greci” è stata lo scorso mese di novembre recuperata alla toponomastica urbana, nel segno di una ritrovata Pace con la Storia.
La Giornata Mondiale appena conclusa è stata un’occasione per ricordare come la civiltà greca, attraverso il suo formidabile patrimonio linguistico e culturale, abbia permesso ad altre civiltà di svilupparsi nel mondo. È stata, inoltre, anche la preziosa occasione per celebrare le nostre comuni radici, per puntare alla costruzione di un futuro consapevole e positivo, nell’attesa che questa lingua, quanto mai viva e attiva, possa ottenere il legittimo riconoscimento Unesco di Patrimonio immateriale dell’Umanità.

«Τη γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική». Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας στα Σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας Λουμπουμπάσι της Λ.Δ. Κονγκό
 

Il greco in festa a Napoli con i Licei Classici e la Comunità di Napoli e Campania

https://www.youtube.com/watch?v=IqHp4_PlotM&feature=youtu.be
Con Gaia Martignetti torniamo a parlare di greco, questa lingua che ancora oggi, dalla medicina alla tecnologia, resiste nonostante il tempo.
Terza pagina del 21 febbraio 2018mercoledì 21 febbraio 2018

“Giornata Mondiale della Lingua Greca”. Un successo che parte da NapoliIntervista all’ideatore dell’iniziativa che, partita dalla città partenopea, coinvolge numerose scuole in diversi Paesi.
A cura di Giorgio Manusakis
Il 9 e 10 febbraio scorso si è celebrata a Napoli, ma anche in tante altre città non solo italiane, la terza edizione della “Giornata Mondiale della Lingua Greca”, un’iniziativa nata nel 2014 da un’idea del prof. Jannis Korinthios, già presidente della Comunità Ellenica di Napoli e della Federazione delle Comunità e delle Confraternite Elleniche in Italia. La bella iniziativa è stata rapidamente accolta con molto sostegno dalle scuole napoletane e campane per poi estendere il proprio favore alle scuole anche di altri Paesi e a tutti i filelleni, fino ad ottenere il riconoscimento da parte del Governo di Atene, che l’11 aprile del 2017 istituiva ufficialmente la “Giornata Mondiale della Lingua Greca”. In questa intervista approfondiamo l’argomento con l’ideatore dell’iniziativa, il prof. Jannis Korinthios.
1) Korinthios, da dove nasce l’idea di celebrare la “Giornata Mondiale della Lingua Greca”?
L’idea mi è venuta nella primavera del  2014 mentre ascoltavo la radio francese che parlava della giornata della francofonia. E così ho mandato un appello al Presidente della Repubblica della Grecia e al Presidente di Cipro, nonché ai due rispettivi governi per istituire la Giornata Mondiale della Lingua Greca. Successivamente ho mobilitato le scuole italiane e le comunità elleniche in Italia e nel mondo, raccogliendo migliaia di firme. Sono poi stato invitato in Grecia a presentare la mia proposta a due commissioni parlamentari che hanno accolto all’unanimità questa volontà della diaspora greca in Italia. Inoltre ho organizzato due Giornate della Lingua Greca nel maggio del 2016 e nel febbraio del 2017, alla Basilica di San Giovanni Maggiore, che hanno contribuito in maniera determinante ad accelerare l’iter parlamentare per l’istituzione della Giornata con un decreto governativo.
2) Quanto ha influito il legame che da sempre lega la città di Napoli alla Grecia?
Napoli è la più antica delle città greche della diaspora. La cultura greca è autoctona in Italia meridionale.  Quindi tutto si è svolto naturalmente e senza forzature. Napoli è greca. E io mi sento a casa mia. Mai sentito forestiero a Napoli.
3) Si aspettava un così vasto successo da arrivare ad essere riconosciuto dal Governo Greco con l’istituzione ufficiale della “Giornata Mondiale della Lingua Greca”?
Mi aspettavo certo il sostegno dei licei classici. Forse è successo tutto nel momento più opportuno, vista la crisi della Grecia e dell’Europa anche. Stiamo attraversando un periodo di profonda crisi culturale e morale, non solo economica. La nostra iniziativa punta a promuovere una riflessione seria sul presente che viviamo e sul futuro che vogliamo costruire per i nostri figli.
4) Tutti conoscono l’importanza fondamentale del Greco nel passato, ma qual è oggi l’importanza del greco antico e perché deve continuare ad essere studiato nelle scuole?
Intanto il greco cosiddetto ‘antico’ è una lingua viva. Sempre parlata e scritta senza interruzione di continuità. La cultura classica sono le radici dell’Europa. Non si può vivere ignorando le proprie radici. Bisogna sostenere gli studi umanistici e i licei classici. La cultura classica si è sviluppata in Grecia e in Italia e la diaspora in Italia dei dotti, dopo la caduta di Costantinopoli, ha salvato questa cultura e favorito l’Umanesimo e il Rinascimento.
5) nel suo intervento nella cerimonia di apertura, ha sottolineato l’importanza di questa edizione in particolare a Napoli, dato che quest’anno si celebrano i cinquecento anni della diaspora moderna che ha portato a Napoli ottomila greci partiti da Koroni, i quali hanno poi fondato l’Arciconfraternita dei Nazionali Greci che ha sede in via dei Greci. Qual è oggi la loro importanza e quali le iniziative per promuovere e divulgare la cultura ellenica?
La storia della diaspora dell’Ellenismo moderno a Napoli e in Italia meridionale è parte integrante della storia di Napoli e dell’Italia meridionale. La nostra Comunità ha sempre promosso questa comune storia che lega la Grecia e l’Italia, la diaspora con Napoli e l’Italia meridionale. Io qualche anno fa ho pubblicato la storia di questa diaspora e di questo sodalizio storico a Napoli (Storia dei greci di Napoli e del meridione d’Italia dal XV al XIX sec.). Due anni fa siamo riusciti a recuperare la via dei greci che Mussolini aveva cancellato dalla toponomastica cittadina un secolo prima.
(nella foto il momento in cui il sindaco De Magistris scopre il marmo con la nuova toponomastica)
Noi lavoriamo in fondo per la promozione della lingua e della cultura greca, ma anche per il riconoscimento della cultura classica come patrimonio immateriale dell’umanità.
6) Quali saranno i prossimi sviluppi di questa iniziativa già oggi di successo?
La nostra Comunità continuerà a sviluppare i progetti già avviati e soprattutto i corsi di lingua greca presso il nostro Dipartimento della Lingua Greca, ospitato presso il plesso FOQUS ai Quartieri. Procede l’organizzazione del convegno a Corone. E con il Comune di Napoli vanno avanti speditamente tutte le sinergie ormai avviate da anni.
Link sulle nostre attività:

http://www.napoliflash24.it/giornata-mondiale-della-lingua-greca-un-successo-parte-napoli/

martedì 20 febbraio 2018

21 marzo 2018: LA GIORNATA DELLA DISCONNESSIONE A NAPOLI: COME DIVENTARE VIVI

21 marzo 2018
Giornata della disconnessione
L'Assessorato alla Cultura ed al Turismo del Comune di Napoli promuove per il prossimo 21 marzo, primo giorno di primavera:
LA GIORNATA DELLA DISCONNESSIONE:
COME DIVENTARE VIVI
Ispirata al vademecum per i lettori selvaggi di Giuseppe Montesano con le pagine di questo libro partiamo per un viaggio attraverso le conquiste delle neuroscienze che si ribellano alla dittatura digitale, siamo investiti dal grido di chi non accetta le semplificazioni sciocche spacciate per progresso, e siamo colti dallo stupore sprigionato da una poesia letta ad alta voce e condivisa parola per parola. Montesano argomenta e racconta, e ci ricorda che aprire un libro vuol dire entrare nel regno della libertà. Il lettore disposto a lasciarsi cambiare dai libri che incontra, pronto a nascere e ad amare di nuovo a ogni pagina, è un lettore selvaggio: nell'avventura ha da perdere solo la sua prigionia, e ha tutta la vita da guadagnare.
L'invito per quel giorno a tutti i cittadini napoletani e' a spegnere smartphone, tablet, computer, TV e tutti gli altri dispositivi di connessione digitale e fare cose insieme, comunicando, senza mediazioni di apparati tecnologici.
Andare in libreria, ad ascoltare musica, a teatro, al cinema ma in sala, a ballare, a recitare poesie o serenate o abbracciarsi, baciarsi, fare all'amore, stringersi la mano, fare girotondi, sfilate in costume, ecc.
Gia' alcune associazioni di categoria hanno annunciato la loro adesione praticando sconti ed agevolazioni.
Saremmo particolarmente lieti di una vostra adesione all'iniziativa
nelle forme che credete possibili e, se ritenete, proponendoci
o concordando forme di intervento e collaborazione.
A tal proposito vi chiediamo di farci pervenire le proposte all'indirizzo mail: proposteculturali@comune.napoli.it specificando nell'oggetto: Proposta per Giornata della disconnessio ne, entro lunedì 5 marzo.
Cordiali saluti,
L'Assessore alla Cultura e al Turismo
Nino Danieledomenica 18 febbraio 2018

Nuovi strumenti digitali per lo studio del greco al Liceo Classico GIANNONE di CasertaLa versione per device iOS (Apple) sono venduti sul sito di iTunes:
https://itunes.apple.com/it/app/dizionario-greco-classico-hoepli/id1256537165?mt=8

La versione per device Android sono venduti su GooglePlay e su Amazon, rispettivamente:
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.edigeo.diz.grecoclassico.hoeplihttps://www.amazon.com/dp/B073S4VRYY


Dizionario Greco Classico Hoepli di Jannis Korinthios

https://www.amazon.it/Edigeo-Dizionario-Greco-Classico-Hoepli/dp/B073S4VRYY
https://appadvice.com/app/dizionario-greco-classico-hoepli/1256537165
https://itunes.apple.com/it/app/dizionario-greco-classico-hoepli/id1256537165?mt=8

http://www.elexico.com/it/Prodotti/Tutti_i_prodotti/1642812-1930385-2104344-2104335.html