ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

mercoledì 12 luglio 2023

Βίντεο παρουσίαση του λευκώματος “Νάπολη και Ελληνική Παλιγγενεσία “. Νάπολη, Ιταλικό Ινστιτούτο Φιλοσοφικών Σπουδών, 23 Ιουνίου 2023


https://youtu.be/DFtT-R8mFzI

Παρουσίαση του λευκώματος
“Νάπολη και Ελληνική Παλιγγενεσία “

Νάπολη
Ιταλικό Ινστιτούτο Φιλοσοφικών Σπουδών

23 Ιουνίου 2023


Presentazione video del volume “Napoli e il Risorgimento Greco”. Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 23 giugno 2023

Napoli
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici

Presentazione del volume
“Napoli e il Risorgimento Greco”,

23 giugno 2023


https://youtu.be/DFtT-R8mFzI
 

venerdì 7 luglio 2023

Το πρώτο μου βιβλίο πριν 33 χρόνια σε έκδοση του Ιταλικού Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Σπουδών της Νάπολης στη σειρά Seminari di Storia.

Τα τελευταία αντίτυπα αυτού του πρωτόλειου  του 1990 με τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας μου για την Ελληνική Παλιγγενεσία στο Κρατικό Αρχείο της Νάπολης.