Την Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:Θέμα    1    Ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας σε Επίτιμο Δημότη.
Εισηγητής: Δήμαρχος
Θέμα    2    Ψήφισμα για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας Αθλητισμού & Νεολαίας.