ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

sabato 19 novembre 2022

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ, ΚΙΧΛΗ (μετάφραση Crescenzio Sangiglio). YORGOS SEFERIS, TORDO (traduzione Crescenzio Sangiglio)

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ

Κίχλη

Α
Τ
 σπίτι κοντ στ θάλασσα

Τ σπίτια πο εχα μου τ πραν. τυχε
νά
᾿ ναι τ χρόνια δίσεχτα πόλεμοι χαλασμο ξενιτεμο
κάποτε 
 κυνηγς βρίσκει τ διαβατάρικα πουλι
κάποτε δ
ν τ βρίσκει- τ κυνήγι
ταν καλ στ χρόνια μου, πραν πολλος τ σκάγια-
ο
 λλοι γυρίζουν  τρελαίνουνται στ καταφύγια.
Μ
 μο μιλς γι τ᾿ ηδόνι μήτε γι τν κορυδαλλ
μήτε γι
 τ μικρούλα σουσουράδα
πο
 γράφει νούμερα στ φς μ τν ορά της-
δ
ν ξέρω πολλ πράγματα π σπίτια
ξέρω π
ς χουν τ φυλή τους, τίποτε λλο.
Καινούργια στ
ν ρχή, σν τ μωρ
πο
 παίζουν στ περβόλια μ τ κρόσσια το λιου,
κεντο
ν παραθυρόφυλλα χρωματιστ κα πόρτες
γυαλιστερ
ς πάνω στ μέρα-
ταν τελειώσει  ρχιτέκτονας λλάζουν,
ζαρώνουν 
 χαμογελον  κόμη πεισματώνουν
μ
᾿ κείνους πο μειναν μ᾿ κείνους πο φυγαν
μ
᾿ λλους πο θ γυρίζανε ν μποροσαν
 πο χάθηκαν, τώρα πο γινε
 κόσμος να πέραντο ξενοδοχεο.

Δν ξέρω πολλ πράγματα π σπίτια,
θυμ
μαι τ χαρά τους κα τ λύπη τους
καμι
 φορά, σ σταματήσω-
κόμη
καμι
 φορά, κοντ στ θάλασσα, σ κάμαρες γυμνς
μ
᾿ να κρεβάτι σιδερένιο χωρς τίποτε δικό μου
κοιτάζοντας τ
 βραδινν ράχνη συλλογιέμαι
π
ς κάποιος τοιμάζεται ν ρθε, πς τν στολίζουν
μ
᾿ σπρα κα μαρα ροχα μ πολύχρωμα κοσμήματα
κα
 γύρω του μιλον σιγ σεβάσμιες δέσποινες
γκρίζα μαλλι
 κα σκοτεινς δαντέλες,
π
ς τοιμάζεται ν ᾿ ρθει ν μ᾿ ποχαιρετήσει-

, μι γυναίκα λικοβλέφαρη βαθύζωνη
γυρίζοντας 
π λιμάνια μεσημβρινά,
Σμύρνη Ρόδο Συρακο
σες λεξάντρεια,
π κλειστς πολιτεες σν τ ζεστ παράθυροφυλλα,
μ
 ρώματα χρυσν καρπν κα βότανα,
π
ς νεβαίνει τ σκαλι χωρς ν βλέπει
κείνους πο κοιμήθηκαν κάτω π᾿ τ σκάλα.

Ξέρεις τ σπίτια πεισματώνουν εκολα, σν τ γυμνώσεις.

 

TORDO 

I.              La casa vicino al mare 

Traduzione di Crescenzio Sangiglio 

Le case che possedevo me le hanno prese. Capitò che fossero anni bisesti: guerre rovine esili: talvolta il cacciatore trova gli uccelli migratori talvolta non li trova: ai miei tempi 

la caccia dava profitto, i pallini non pochi avevano beccato: gli altri ritornano e impazziscono nei rifugi. 

Non parlarmi dell’usignolo e nemmeno dell’allodola e neppure della piccina cutrettola
che traccia con la coda numeri nella luce:
non sono molto esperto di case 

so che si distinguono in razze, null’altro. Novelle all’inizio, come i neonati
che negli orti giocano con le frange del sole, ricamano persiane multicolori e porte luccicanti nella visuale del giorno: 

quando l’artefice finisce, mutano,
si riempiono di rughe o sorridono o ancora s’ indispettiscono con quelli che sono rimasti con quelli che sono partiti
con gli altri che se avessero potuto sarebbero tornati,
o si sono persi adesso che il mondo
è diventato un immenso albergo. 

Non m’intendo granché di case,
ricordo la loro gioia e la loro tristezza
qualche volta, quando mi ci fermo:
e ancora
qualche volta, accanto al mare, nelle stanze ignude
con un lettino di ferro senza nulla di mio
osservando il ragno serotino sto pensando
che qualcuno si prepara a venire, che lo stanno abbigliando con indumenti bianchi e neri e gioielli multicolori
e intorno a lui discorrono a bassa voce venerabili signore coi capelli grigi e foschi merletti,
e si accinge a venire a salutarmi:
o una donna dalle ciglia arcuate e l’ampia cintura
di ritorno dai porti del meridione, 

Smirne Rodi Siracusa Alessandria,
da paesi chiusi come calde persiane,
fragrante di frutti dorati e di erbe aromatiche, che sale i gradini senza vedere
quelli che si sono addormentati nel sottoscala. 

Sai, le case facilmente s’indispettiscono se venissero spogliate.