ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

giovedì 16 luglio 2020

Napoli e il Risorgimento greco - ASNa - ΓΑΚ GR (Napoli-Atene-Nicosia: 15.3.2021-28.5.2021). LA MOSTRA IN ANTEPRIMANapoli e il Risorgimento greco - Mostre parallele ASNa - ΓΑΚ GR

https://www.facebook.com/events/756419418428225/


LA MOSTRA IN ANTEPRIMA
Due opere di Ludovico Lipparini e due stampe della collezione privata TYPALDOS
Ιδιωτική συλλογή Οικ. ΤΥΠΑΛΔΟΣ

“NAPOLI, CIPRO E RISORGIMENTO GRECO”
"ΝΑΠΟΛΗ, ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ"

Mostre parallele “Napoli, Cipro e il Risorgimento Greco (Napoli-Atene-Nicosia, marzo-maggio 2021)
L’Archivio di Stato di Napoli, gli Archivi Generali della Grecia e la Società di Studi Ciprioti di Nicosia sono impegnati nella preparazione della mostra parallela "NAPOLI, CIPRO E IL RISORGIMENTO GRECO”, in occasione del bicentenario della rivoluzione greca del 1821, che si terrà a Napoli, ad Atene e a Nicosia (marzo-maggio 2021).
L’inaugurazione delle tre Mostre Parallele, che si terrà il 15 marzo 2021, alle ore 11.00, sarà trasmessa in diretta streaming nei siti dei due Archivi e della Società di Studi Ciprioti e attraverso la pagina fb dedicata.
Organizzazione: Candida Carrino, Amalia Pappas, Ioannis Eliades
Coordinamento: Jannis Korinthios
---------------
Τρεις Παράλληλες Εκθέσεις συνδιοργανώνονται στη Νάπολη, στην Αθήνα και στην Λευκωσία με θέμα ΝΑΠΟΛΗ, ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ (Μάρτιος-Μάιος 2021)
Το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους της Ελλάδος και η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών συνδιοργανώνουν στη Νάπολη και στην Αθήνα την ´Εκθεση «Νάπολη, Κύπρος και Ελληνική Παλιγγενεσία» στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (Νάπολη-Αθήνα-Λευκωσία, Μάρτιος - Μάιος 2021)
Εγκαίνια Παράλληλων Εκθέσεων, 15 Μαρτίου 2021, 11.00 π.μ.:
ASNa, Sala Filangieri, Piazzetta del Grande Archivio 5, 80138 NAPOLI
Γενικά Αρχεία του Κράτους, Δάφνης 61, Ψυχικό 154 52, Athens GREECE
Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, Πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, Λευκωσία, CYPRUS
Τα εγκαίνια των τριων Παράλληλων Εκθέσεων θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω streaming, fb και ιστοσελίδων των δυο Αρχείων και της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών
Συνδιοργάνωση: Αμαλία Παππά, Candida Carrino, Ιωάννης Ηλιάδης
Συντονισμός Γιάννης Κορίνθιος
MOSTRE PARALLELE A NAPOLI, AD ATENE E A NICOSIA
15.3.2021/28.5.2021
BICENTENARIO DELLA RIVOLUZIONE GRECA 1821-2021
Enti Promotori:
Archivio di Stato di Napoli, Napoli-ITALIA
General State Archives, Atene-GRECIA
In sinergia con: Istituto di Studi Ciprioti, Nicosia-CIPRO

lunedì 13 luglio 2020

"ΝΑΠΟΛΗ, ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ". "NAPOLI, CIPRO E IL RISORGIMENTO GRECO". Tre Mostre parallele a Napoli, ad Atene e a Nicosia (1 marzo - 30 maggio 2021) per il bicentenario della rivoluzione greca del 1821.


PROGETTO SINERGICO 
“NAPOLI, CIPRO E IL RISORGIMENTO GRECO”
"ΝΑΠΟΛΗ, ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ"

MOSTRE PARALLELE 
A NAPOLI, AD ATENE E A NICOSIA 
PER IL BICENTENARIO
DELLA RIVOLUZIONE GRECA
1821-2021

Ideazione  e coordinazione organizzativa 
prof. Jannis Korinthios

Enti Promotori
Archivio di Stato di Napoli, Napoli-ITALIA
General State Archives, Atene-GRECIA
In sinergia con: Istituto di Studi Ciprioti, Nicosia-CIPRO


Presentazione del progetto

Ιl 1821 rappresenta una data importante per la storia della Grecia e dell’Europa. 
Nel 2021 cade il bicentenario della Rivoluzione Greca del 1821.
L’ASNa e  i General State Archives della Grecia, in sinergia con l’Istituto di Studi Ciprioti di Nicosia, hanno deciso di promuovere congiuntamente due Mostre parallele temporanee su base archivistico-documentale dal titolo: NAPOLI, CIPRO E IL RISORGIMENTO GRECO (1821-1830)
Le Mostre saranno allestite con una selezione tra i molti documenti storici -originali e/o riprodotti digitalmente- conservati sia nell’Archivio di Stato di Napoli che  negli Archivi Generali della Grecia.
Gli stessi documenti saranno esposti rispettivamente a Napoli, ad Atene e a Nicosia in forma originale o in riproduzione digitale.
Potranno così essere esposti per la prima volta, negli spazi espositivi degli Enti Promotori,  rilevanti  e inediti documenti storici, originali e/o in riproduzione digitale, al fine di stimolare sia la ricerca che la riflessione storica sul Risorgimento Greco.
Gli Enti Promotori promuoveranno tutte le attività collegate a questo progetto espositivo: allestimento dei documenti, preparazione del catalogo elettronico in italiano e in greco, pianificazione dell’attività promozionale, pubblicazione di uno stampato commemorativo in italiano e in greco, seminari e visite guidate, coinvolgendo scuole, istituzioni e università  in Italia, in Grecia e a Cipro.

Luogo espositivo 
Le tre Mostre parallele saranno ospitate negli spazi espositivi dei tre Enti Promotori, a Napoli, ad Atene e a Nicosia. 
Le stesse potranno essere in seguito trasferite in forma digitale anche in altri luoghi espositivi in Italia, in Grecia e a Cipro.
Nell’Archivio di Stato di Napoli le sale espositive della Mostra saranno la Sala Filangieri e la Sala del Catasto, entrambe con affreschi importanti di Belisario Corenzio.

Data
Le tre Mostre parallele verranno inaugurate a Napoli, ad Atene e a Nicosia,  il 1 marzo 2021, alle ore 11.00. L’inaugurazione delle tre Mostre sarà trasmessa in diretta streaming nei siti dei due Archivi  e della Società di Studi Ciprioti e attraverso la pagina fb dedicata.
Durata
Le Mostre saranno aperte nei mesi marzo-giugno 2021, nonché fruibili digitalmente attraverso i siti degli Enti stessi.
Fonti: 
1. Archivio di Stato di Napoli, ITALIA
Documenti ufficiali, memorie storiche, dell’archivio storico del Regno delle Due Sicilie selezionati dall’ideatore del progetto sinergico prof. Jannis Korinthios.
2. General State Archives, GRECIA
Archivi e collezioni dagli Archivi Generali della Grecia, centrali e periferici.
3. Istituto di Studi Ciprioti, CIPRO

Documenti archivistici e da collezioni private sulla partecipazione di Cipro alla Rivoluzione Greca, scelti dal dottor Ioannis Eliades.
3. Collezioni private, ITALIA

  • Collezione FAMIGLIA TYPALDOS.
  • Collezione PAUL KYPRIANOU.

giovedì 9 luglio 2020

ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ. 200 χρόνια από την Επανάσταση του Εικοσιένα. Δυο παράλληλες Εκθέσεις στη Νάπολη και στην Αθήνα (Μάρτιος-Μάϊος 2021). NAPOLI E IL RISORGIMENTO GRECO. Bicentenario della rivoluzione greca del 1821. Due Mostre parallele a Napoli e ad Atene (marzo-maggio 2021).

ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ.

200 χρόνια από την Επανάσταση του Εικοσιένα. 

Δυο παράλληλες Εκθέσεις στη Νάπολη και στην Αθήνα (Μάρτιος-Μάϊος 2021). 

Γενικά Αρχεία του Κράτους της Ελλάδος - Archivio di Stato di Napoli

NAPOLI E IL RISORGIMENTO GRECO.

Bicentenario  della rivoluzione greca del 1821. 

Due Mostre parallele a Napoli e ad Atene (marzo-maggio 2021). 

Archivio di Stato di Napoli-General State Archives of GreeceΗ Νάπολη και η Αθήνα θα γιορτάσουν μαζί του χρόνου την μεγάλη ιστορική επέτειο 1821/2021 με δυο πρωτοφανείς παράλληλες εκθέσεις στο Κρατικό Αρχείο της Νάπολης και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους της Ελλάδος στην Αθήνα. 
Ετοιμαζόμαστε πυρετωδώς στη Νάπολη και στην Αθήνα με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους της Νάπολης και της Ελλάδος για τη μεγάλη ´Εκθεση του 2021 «ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ» στα πλαίσια της Επετείου 1821-2021. 
Μην χάσετε την ευκαιρία να τις δείτε στην Αθήνα και στη Νάπολη (Μάρτιος-Μάιος 2021). 
Napoli e Atene celebreranno insieme, l'anno prossimo, il bicentenario della Rivoluzione Greca con due grandi mostre parallele all'Archivio di Stato di Napoli e agli Archivi Generali di Stato della Grecia ad Atene.
Siamo partiti di gran lena a Napoli ed Atene per l’allestimento della Mostra per il bicentenario del risorgimento greco «NAPOLI E IL RISORGIMENTO GRECO», organizzata dall’Archivio di Stato di Napoli e dagli Archivi Generali della Grecia. 
Due mostre parallele a Napoli e ad Atene da non perdere (marzo-maggio 2021)!