ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

lunedì 29 febbraio 2016

O Δήμος Χαλκηδόνος ψηφίζει την καθιέρωση της 20ης Μαϊου εκάστου έτους ως παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής γλώσσας και παιδείας

Δήμος Χαλκηδόνος-Συνεδρίαση Δευτέρα 29/2- ώρα 7.00 μ.μ

dimos-xalkidonas-min-300x111
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4/2016
Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, την Δευτέρα 29/2/2016 και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ
Κουφαλίων) όπου θα συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
14. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016.
15. Καθιέρωση της 20ης Μαϊου εκάστου έτους ως παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής γλώσσας και παιδείας.
16. α)Διαγραφή οφειλών μας προς τρίτους έτους 2010 λόγω παραγραφής τους
β)Λογιστική τακτοποίηση ,εκκαθάριση αρχείων λογιστηρίου
γ)Διαγραφή απαιτήσεων από τρίτους λόγω παραγραφής τους.
17. Διαγραφή οφειλής από τους βεβαιωτικούς Καταλόγους.
18. Απόδοση φόρου στις Σχολικές Επιτροπές απο ηλεκτροδοτούμενους χώρους Ν.1080/80.
19. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εργασιών ανταλλακτικών υλικών των χορτοκοπτικών έτους
2016.
20. Ορισμός μελών στην επιτροπή επιβολής προστίμων για την εκτίμηση εν ζωή αξίας των ζώων για το
έτος 2016.
21. Αποδοχή και έγκριση εφαρμογής προγραμμάτων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού περιόδου 2015-
2016.
22. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή συμφωνητικού παράδοσης και παραλαβής
αποσυρομένων προϊόντων.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Ευρυσθένης Κοσκινάς

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας η πρόταση της ΟΕΚΑΙ και το ψήφισμα της ΚΕΔΕ για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας»


Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας την Παρασκευή 4 Μαρτίου (θέματα)

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 και ώρα 19.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Εικόνα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
15. Καθιέρωση ημέρας τοπικής αργίας για τη Δ.Ε. Βεγορίτιδας ήτοι τις Τ.Κ. Άρνισσας, Παναγίτσας, Περαίας, Αγ. Αθανασίου και Γραμματικού (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Βεγορίτιδας).
16. Έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας» (Εισηγητής: Δήμαρχος).
17. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2015 (Εισηγητής: Δήμαρχος).
18. Μετονομασία δημοτικής οδού στην Έδεσσα (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Κ. Έδεσσας).
19. Ανάκληση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
20. Έγκριση ανανέωσης παραγωγικών αδειών, αρμοδιότητας Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
21. Συμπλήρωση της αριθμ. 45/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης» (Εισηγητής: Δήμαρχος).
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για πληρέστερη ενημέρωση.
Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας ψηφίζει την καθιέρωση ‘Παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας’.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ 6Η/2016 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Κορωπί, 25-02-2016
Αρ. Πρωτ.: 2892

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


Προς: 
 1. Το Δήμαρχο Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο 

 2. Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την 6η/2016 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47), την 29ηΦεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 
 1. Περί τρόπου εκτέλεσης έργων του Τ.Π. 2016.

 2. Περί έγκρισης παράτασης ισχύος του συμβατικού χρόνου της σύμβασης «Προμήθεια γάλακτος.»

 3. Τροποποίηση της υπ' αρ. 293/2015 απόφασης Δ.Σ.

 4. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 (2). 

 5. Ψήφιση πίστωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2016 

 6. Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης ‘Καρναβάλι 2016’.

 7. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.

 8. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, ως προέδρου και του αναπληρωτή του, για την συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων έτους 2016.

 9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, ως προέδρου και του αναπληρωτή του, για την Συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων έτους 2016.

 10. Περί σύστασης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου ( Σ.Τ.Ο ) Δήμου Κρωπίας για το έτος 2016.

 11. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ του Δήμου Κρωπίας.

 12. Συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής Έναρξης – περιουσιακών στοιχείων του ΝΠΔΔ ‘ΣΦΗΤΤΟΣ’, του Δήμου Κρωπίας.

 13. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Κρωπίας κατά του από 14/6/11 Π.Δ/ΤΟΣ.
 14. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για σύναψη σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων όμορων Δήμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3852/10.
 15. Έγκριση προσωπικού για έκτακτες ανάγκες με πενθήμερη εργασία ανά μήνα έτους 2016.

 16. Ψήφισμα του Δήμου Κρωπίας για την καθιέρωση ‘Παγκόσμιας ημέρας γλώσσας και παιδείας’.

 17. Έγκριση μεταφοράς θέσεως περιπτέρου. 

 18. Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην SOROCA ALA του VLADIMIR
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


Μιχαιρίνας Γ. Θεοφάνης

Tο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου ψηφίζει την σματος για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και παιδείας»

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου σήμερα 29 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 19:00 μμ στο Δημοτικό Κατάστημα ΤΚ Αγναντερού, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:
1 Έκδοση ψηφίσματος για την εκτροπή του Αχελώου
Εισηγητής: Δήμαρχος
2 Έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και παιδείας»
Εισηγητής: ΔήμαρχοςΗ Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ

Το δημοτικό συμβούλιο Πατρέων στηρίζει την πρωτοβουλία της ΟΕΚΑΙ για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας»

dhmotiko

ΠΑΤΡΑ: Το δημοτικό συμβούλιο στηρίζει την πρωτοβουλία για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας»

«Το   Δημοτικό   Συμβούλιο   στηρίζει   και   συμμετέχει   στην   πρωτοβουλία   της Ομοσπονδίας   Ελληνικών   Κοινοτήτων   και   Αδελφοτήτων   Ιταλίας   (ΟΕΚΑΙ)   και   της Κεντρικής   Ένωσης   Δήμων   Ελλάδας,   για   την   καθιέρωση,  «Παγκόσμιας   Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας» με προτεινόμενη ημερομηνία την 20ή Μαΐου.
Πρόκειται   για   μια   κορυφαία   πρωτοβουλία   που   αναδεικνύει   την   ανεκτίμητη προσφορά του Ελληνισμού στον Παγκόσμιο Πολιτισμό και στοχεύει στην προβολή της Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας και την ανάδειξη της ιστορικής της παρουσίας.
Η   ελληνική   γλώσσα   και   ο   ελληνικός   πολιτισμός   συνιστούν   την   ουσία   του Ελληνισμού,   των   αρχών,   των   κανόνων,   των   αξιών   και   των   ιδανικών   του.   Είναι   η πολύτιμη παρακαταθήκη των προγόνων μας, με αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια. Αποτελεί καθήκον για όλους μας, να ενισχύσουμε την προσπάθεια αυτή και να γίνουμε συνοδοιπόροι» σε αυτό το «ταξίδι» για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».
To παρόν   εγκρίθηκε   ομόφωνα στην 6ησυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η
Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη
http://dete.gr/πατρα-το-δημοτικό-συμβούλιο-στηρίζει/

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης μαζί με την ΟΕΚΑΙ και την ΚΕΔΕ για την καθιέρωση «Παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας»

Τρίπολη: «Πρωινή διαδρομή στην επικαιρότητα Πελοποννήσου»

Τρίπολη: «Πρωινή διαδρομή στην επικαιρότητα Πελοποννήσου»
Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 19:00 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης. Το κυριότερο θέμα που θα συζητηθεί είναι η υπογραφή ψηφίσματος για την καθιέρωση «Παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας». 
– Η 9η έκθεση Λακωνικών προϊόντων θα λειτουργήσει από 9 έως 12 Μαρτίου στο κέντρο της Πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα. 
– Θανάσιμα τραυματισμένη βρέθηκε στην παραλία Καραθώνας στο Ναύπλιο μια ακόμα θαλάσσια Χελώνα Καρέτα – Καρέτα. Η άτυχη χελώνα έφερε συντριπτικό χτύπημα στο κεφάλι και αρκετά τραύματα πιθανόν από αιχμηρό αντικείμενο, στο καβούκι της.
– Συνεδριάζει στις 15:00 σήμερα το μεσημέρι το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ στην περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Δέσποινα Αρσένη
http://www.ert.gr/tripoli-proini-diadromi-stin-epikerotita-peloponnisou-3/

domenica 28 febbraio 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεστορίου ψηφίζει την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας


Το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού ψηφίζει την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας

Συνεδριάζει Με 33 Θέματα Το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού 29/2/2016

tziaxristas_domokos_fonografos Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την:   29 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα:      Δευτέρα και ώρα:13:00  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου] και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών-1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣΕΙΣΗΓΗΣΗΑ/Α   Α.Δ.Σ:  2016
1οΈκδοση Ψηφίσματοςγια την καθιέρωση «Παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας (ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 491/17-2-2016 έγγραφο της ΚΕΔΕ)Δήμαρχος17η

Ο Δήμος Πύλου Νέστορος ψηφίζει την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας


Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον συνοδίτη Δήμαρχο Δημήτρη Καφαντάρη.
Luigi de Magistris e Nino Daniele, membri onorari della Comunità Ellenica di Napoli e Campania.

soci_onorari_03
Sabato 27 febbraio 2016, alla Feltrinelli di Napoli (Piazza dei Martiri) si è svolta una bella cerimonia, in onore del sindaco di Napoli Luigi de Magistris e dell’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Nino Danielesoci onorari della Comunità Ellenica di Napoli e Campania.
Il Consolato Onorario di Grecia a Napoli ha fatto recapitare una lettera di ringraziamenti da parte del General Secretariat for Greeks Abroad del Ministero degli Esteri della Repubblica Ellenica.
Durante la cerimonia è stata consegnata una targa ai due nuovi membri onorari dal presidente della Società Filellenica Italiana Marco Galdi.

Una targa della FCCEI è stata consegnata ai due Filelleni da parte del Segretario e del consigliere del Consiglio Direttivo della Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche, rispettivamente Andreas Andreou e Kostas Michos.
La cerimonia si concluse con l’ensemble di musica  “Xenitià” (Roberto Trenca, chitarra, bouzouki, tzouras – Simona Schettini, voce – Lorenzo Miletti, chitarra, oud – Marco di Palo, violoncello, chitarra – Gerardo Musso, fisarmonica, tammorra).