ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

giovedì 19 maggio 2016

Maratona Letteraria IL GRECO FA TESTO, 20 maggio 2016, San Giovanni Maggiore, Napoli, Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica. Μαραθώνιος Ελληνικού Λόγου, Νάπολη, 20 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού Πολιτισμού.

ΝΑΠΟΛΗ ΠΟΛΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

NAPOLI città custode della Cultura Ellenica
Napoli, 20 maggio 2016, ore 9.10 -12.00

Basilica San Giovanni Maggiore

Maratona Letteraria
“Il GRECO FA TESTO”

Partecipano 
i Licei Classici di Napoli 
G. Garibaldi, A. Pansini, J. Sannazaro,
Umberto I, G. B. Vico e Vittorio Emanuele II,
i Licei Classici 
Q. Orazio Flacco di Portici, F. De Sanctis di Salerno,
G. De Bottis di Torre del Greco,
Plinio Seniore di Castellammare di Stabia


9.15 Saluti

9.30 Istituto d’Istruzione Superiore Liceale “Quinto Orazio Flacco”- Portici

9.45 Liceo Vittorio Emanuele

10.00 Liceo Pansini

10.15 Liceo Sannazaro 

10.30 Liceo  G. B. Vico

10.45 Liceo Garibaldi

11.00 Liceo Classico De Sanctis Salerno

11.15-11.30 pausa

11.30 Liceo Statale Umberto I

11.45 G. de Bottis di Torre del Greco

12.00 Plinio Seniore di Castellammare di Stabia 

12.30  Cerimonia Ufficiale9.15 Saluti

Jannis Korinthios: presentazione della Maratona
l’assessore Nino Daniele e il presidente Paul Kyprianou della CENC danno il via alla Maratona

9.30 Istituto d’Istruzione Superiore Liceale “Quinto Orazio Flacco”- Portici

prof.ssa Rossella Tunzi, prof.ssa Mariamicaela Cortese.

Programma:

 1. - “Epitafio di Sicilo”, documento musicale anonimo, canto e musica, in greco ed italiano (1 alunno della II B; 1 alunno della III B);
 2. Archiloco, fr. 128 West, declamazione, in greco ed italiano (3 alunni della III D);
 3. - Tucidide, da l’Epitafio di Pericle, declamazione, in italiano ed in napoletano (2 alunni della III C).

9.45 Liceo Vittorio Emanuele

prof. Pino D’Alessio, prof. Dario Garribba

Programma:
 1. Omero, “Odissea”, IX 345-412
 2. Saffo, fr. 22 Lobel-Page-Diehl 33, 36 (A. Gòngila)
 3. “Atti degli Apostoli” 17, 16-34 (Discorso di Paolo ad Atene)

10.00 Liceo Pansini

prof. E. Renna e prof.ssa E. De Miro

Breve performance "Gli antichi tra noi - Ellade scuola del mondo "
Liberamente ispirato a Sofocle, Euripide ed Aristofane con spunti da Tucidide e Gorgia, il dialogo si svolge tra un politico attuale e Pericle. Si susseguono interventi sui temi della democrazia (Prassagora), della guerra (Lisistrata e Mirrina), di genere (Andromaca), dei migranti (Giasone e Medea), delle leggi e del diritto (Antigone ed Ismene). Il confronto tra i due politici si conclude, dunque, con la schiacciante supremazia di  Pericle.
Letture da Aristotele, “Elogio della biologia" .
Brevi stralci tratti da una pièce elaborata dagli alunni del liceo classico Pansini di Napoli per la “Notte nazionale del liceo classico 2016 “


10.15 Liceo Sannazaro 

prof. Stefano Sosti  e prof.ssa Anna Patrizia Mauro
Programma:
 1. Omero, 2 H, 14 alunni
 2. Sofocle, « Antigone »  (agone tra Creonte e Antigone), 5 E
 3. Tucidide, “Epitafio” di Pericle,  4 E
 4. Simonide, “Per i caduti alle Termopili”,  4 E  
 5. Sofocle, “Antigone”, Lo Stasimo del Progresso dell’Antigone, 4 A
 6. Saffo, “Ode della gelosia” (fr. 31 Voigt), 4 A
 7. Omero, “Odissea”, La nostalgia di Itaca, 2 C10.30 Liceo  G. B. Vico
prof.ssa B. Iaccarino e prof.ssa C. Soldano
Programma:
LETTURE  “drammatizzate/teatralizzate” di brani selezionati
Ingresso dei ragazzi  (IV A) con musica di sottofondo e coreografia essenziale
da Platone, Critone   (IV A)
“Le Leggi”
Tavola Rotonda con Platone, Aristotele ed Epicuro (IV A)
La filosofia tra teoria e prassi
Ingresso dei ragazzi  (IV B) in costume di divinità classiche
Da Epicuro, “Lettera a Meneceo”
“.. è giusto che noi ci dedichiamo a conoscere la felicità…”
da Platone, “Liside”
“Né dunque il simile è amico del simile, né il contrario del contrario…”
da Aristotele, “Etica nicomachea”, libri VIII-IX
“….ma quando la benevolenza è contraccambiata  diviene amicizia…”
da Aristotele, “Etica eudemia” 
“L’amicizia è più necessaria nelle sventure…”10.45 Liceo Garibaldi

prof.sse Manzella, Blasi, Auzino

Programma: Elena, l’eterno femminino


 • Introduzione (Astarita IV D): 
 • Intro musicale (Rispo IV D)
 • Lettura in greco (esametro dattilico)  e in traduzione di Omero Il. III, 153-176 (Navatta IV D)
 • Lettura in greco di Erodoto Storie I, 4, 3 con traduzione (Sorrentino IV A)
 • Lettura in greco (strofa saffica) di Saffo fr. 16 Voigt (vv. 1-12) con traduzione (D’Auria III B)
 • Lettura in greco (strofa saffica) di Alceo fr. 283 Voigt (vv. 3-8) con traduzione (Zannella III B)
 • Lettura in greco (strofa saffica) di Alceo frg. 42 Voigt (vv. 1-4), con traduzione (Zannella III B)
 • Intermezzo musicale (Rispo IV D)
 • Lettura in greco di Gorgia Encomio di Elena 20 con traduzione (Luongo IV A)
 • Lettura in greco (dattilo – epitrito) di Stesicoro, Palinodia, con traduzione (Tafuto IVA)
 • Lettura in greco (trimetro giambico vv. 22; 53-56) e in traduzione di Euripide, Elena vv. 22-55 (Astarita IV D)
 • Intermezzo musicale (Rispo IV D)

 • Lettura in italiano di Giorgio Seferis, Per un’Elena (classe II C)

11.00 Liceo Classico De Sanctis Salerno
prof.ssa Stefania Stridacchio 
Programma:
 1. Strofe della lirica  di G. Seferis, “Il re di Asine” (alunno Nastri) - da "apo' to meros" fino alla prima ripetizione "Asinen te”.
 2. Sofocle, Antigone,  "Lo stasimo del progresso" (alunno De Martino)
 3. Luciano  dai “Dialoghi dei morti": Menippo ed Ermes" (alunni Bonfrisco, Rocco).
11.15-11.30 pausa

11.30 Liceo Statale Umberto I
prof. B. Campolmi, prof. E. Cappello, prof. P. Cassella, prof. Di Sabato, prof. M. Donnarumma, prof. A. Iannuzzi, prof. A. Laudisa, prof. R. Menna, prof.ssa E. Nuzzo, prof. F.R. Sauro, prof. A. Riccardo
Programma:
 1. ἄνθρωπος e πολίτης
 1. Omero, Iliade, vv. 1-7 (III E);
 2. Omero,  Odissea, vv. 1-10 (III E)
 3. Kavafis, Itaca (VC)
 4. Mimnermo, fr. 2 W (IV B); 
 5. Eschilo, Agamennone, vv. 160-166; 174-181 (IV H)
 6. Sofocle, Edipo re, vv. 863-891 (IV H)

 1. Διασπορά, νοσταλγία, νόστος
 1. Euripide, Medea, primo stasimo (V B);
 2. Seferis, Il ritorno dell’esule (VA)

 1. DEMOCRAZIA  E COSMOPOLITISMO
 1. Tucidide II, 37-40 (IV B)
 2. Antifonte, Sulla Verità,  Papyrus 1364-1797 (III I) 
 3. Kavafis, Aspettando i barbari  (IV-VC)
 4. Kavafis, Mura (IV-V C)

 1. Νομός e φύσις
 1. Sofocle, Antigone (Laboratorio teatrale del Liceo Umberto I)

11.45 G. de Bottis di Torre del Greco
prof.ssa Tina Capuano
Programma:  L’amicizia

 1. Omero, Iliade, libro XVIII (vv.15-38, 73-116, 323-355), 
 2. Euripide, Oreste (vv.717-806), 
 3. Aristotele, Etica Nicomachea, estratti dal libro IX (...anche l'uomo felice ha bisogno di amici...).

12.00 Plinio Seniore di Castellammare di Stabia 

Classi 1Bg e 1Cg
Prof.ssa D’Auria Anna - Prof.ssa Gasser Annamaria

“τò  κάλλος καί ἡ ξενία”
                     -
 “Doni funesti e doni graditi” 

Trasposizione in musica del proemio dell’Iliade: 
-Omero, Iliade I, 1-7 


Letture drammatizzate dei seguenti testi: 
-Luciano, Dialoghi degli dei 20 
-Omero, Iliade VI, 191-231

coordinamento Maratona: prof.ssa Elsa Nuzzo, Liceo Umberto I


Napoli, 20 maggio 2016, ore 12.30

Basilica San Giovanni Maggiore

Cerimonia Ufficiale

PRIMA GIORNATA MONDIALE
DELLA LINGUA E DELLA CULTURA GRECA

ΠΡΩΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Intervengono
il sindaco Luigi de Magistris,
l’assessore Nino Daniele,
Jannis Korinthios 
l’onorevole Chrysoula Katsavrià del Parlamento Ellenico,
la presidente della FCCEI Olga Nassis,
il presidente CENC Paul Kyprianou,
il presidente SFI Marco Galdi,
il direttore dell’Accademia di Belle Arti G. Gaeta,
il presidente dell’Ordine Ingegneri Provincia di Napoli Luigi Vinci,
il professor Filippo D’Oria dell’Università di Napoli
la presidente del Festival della Filosofia in Magna Grecia Pina Russo 
nonché i presidi e i docenti dei Licei Classici

Nessun commento:

Posta un commento