ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

lunedì 8 gennaio 2018

Jannis Korinthios: Nuovi strumenti digitali per lo studio del greco classico (Liceo Classico La Mura di Angri, 10 gennaio 2018, ore 10.30). ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ, Νέα ψηφιακά εργαλεία για τη διδασκαλία των κλασικών γλωσσών (Κλασικό Λύκειο La Mura di Angri, 10 Ιανουαρίου 2018, 10.30)


Le TIC facilitano l’acquisizione di conoscenze e competenze, processano meglio le informazioni e possono supportare e coadiuvare la didattica  tradizionale.
Integrare la didattica tradizionale con le TIC è un passo in avanti per venire incontro a una gioventù ormai digitalizzata e alle esigenze di una società in continua evoluzione. 

A mio parere, se noi docenti di lettere classiche non perdessimo d’occhio lo studente nativo digitale di oggi, la didattica delle lingue classiche potrebbe diventare ancora più creativa e accattivante, attirando più iscrizioni ai licei classici e salvando così questi importanti istituti da una crisi pilotata da certe menti ottuse che non vogliono che i ragazzi coltivino il pensiero critico.https://www.amazon.it/Edigeo-Dizionario-Greco-Classico-Hoepli/dp/B073S4VRYY
https://appadvice.com/app/dizionario-greco-classico-hoepli/1256537165
https://itunes.apple.com/it/app/dizionario-greco-classico-hoepli/id1256537165?mt=8
http://www.elexico.com/it/Prodotti/Tutti_i_prodotti/1642812-1930385-2104344-2104335.html
Nessun commento:

Posta un commento