ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

sabato 27 gennaio 2018

Il Ginnasio Liceo delle Scuole Greche di Lubumbashi - Congo partecipa alle manifestazioni a Napoli (Sala dei Baroni-Castel Nuovo/Maschio Angioino, 9-10 febbraio 2018) della Giornata Mondiale della Lingua Greca con un collegamento telematico

Gli studenti e docenti del Ginnasio Liceo di  Lubumbashi - Congo celebreranno la Giornata Mondiale della Lingua Greca, con un gemellaggio e abbraccio ideale con gli studenti dei Licei Classici d’Italia, che fin dal 2014 si erano mobilitati per l’istituzione della Giornata Mondiale della Lingua Greca.
Lubumbashi (chiamata in passato Elisabethville) è la terza città della Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) ed è la capitale della provincia sud orientale dell'Haut-Katanga. 
Il Ginnasio Liceo di  Lubumbashi - Congo  si collegherà in diretta con i Licei Classici che partecipano a Napoli alla Maratona IL GRECO FA TESTO e alle solenni celebrazioni della Giornata Mondiale della Lingua Greca (Sala dei Baroni-Castel Nuovo/Maschio Angioino, 9-10 febbraio 2018).
Tutti uniti per ribadire quanto sia importante conservare, sostenere e diffondere la lingua greca e la cultura dell’Ellenismo diacronico. 
Si potranno seguire in diretta le manifestazioni napoletane tramite Facebook:


Per informazioni sul Ginnasio Liceo di  Lubumbashi - Congo:


http://blogs.sch.gr/gsejohann/εκδηλώσεις-σχολείων/γυμν-λύκειο-λουμουμπάσι-κονγκό/

Nessun commento:

Posta un commento