ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

giovedì 23 giugno 2016

Terra ancestrale La diaspora ellenica contemporanea in Italia tra prima e seconda generazione. Presentazione: 5 luglio 2016 ore15, Roma, Via Palestro, 32, IRPPS-CNR


Nessun commento:

Posta un commento