ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

lunedì 12 ottobre 2020

"ΝΑΠΟΛΗ, ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ". Συνεργασία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) με Archivio di Stato της Νάπολης (ASNa) και Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών στα πλαίσια των επετειακών εκδηλώσεων 1821/2021


Tο Κρατικό Αρχείο της Νάπολης στην Ιταλία και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στην Ελλάδα, ενόψει της μεγάλης επετείου του 2021, θα συνδιοργανώσουν την Έκθεση ¨ΝΑΠΟΛΗ, ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ¨ με πλουσιώτατο ανέκδοτο αρχειακό υλικό σε Αθήνα, Νάπολη και Λευκωσία.


Η Δράση αυτή υποβλήθηκε από τα ΓΑΚ στην Επιτροπή Ελλάδα 2021 προς έγκριση με στοιχεία υποβολής GR-02994/29-07-2020.
Τρεις πρωτοφανείς παράλληλες εκθέσεις ψηφιακού και πρωτότυπου υλικού θα εγκαινιαστούν ταυτόχρονα στις 15 Μαρτίου 2021 στη Νάπολη, Αθήνα και Λευκωσία.
Τα αρχειακά εκθέματα που θα προβληθούν σε πρωτότυπη μορφή και σε ψηφιακές αναπαραγωγές θα φανερώσουν την άλλη πλευρά της σελήνης του 1821, που φωτίζει με νέο φως πτυχές της Παλιγγενεσίας.
Ειδικότερα, τα πρωτότυπα τεκμήρια θα παραμείνουν στα αρχεία όπου εναπόκεινται και θα συμπληρώνονται από τις ψηφιακές αναπαραγωγές των τεκμήριων του αντίστοιχου φορέα.
Η Δράση αυτή θα επικεντρώνεται σε ανεκμετάλλευτα αρχειακά τεκμήρια που αφορούν στην επαναστατημένη Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, το Βασίλειο των Δύο Σικελιών, τα Επτάνησα, τον παροικιακό Ελληνισμό της Νάπολης, την Καποδιστριακή περίοδο, την πειρατεία, τον Φιλελληνισμό και τον ναυτικό αγώνα.
Το σύνολο της Έκθεσης θα αναπαραχθεί ψηφιακά ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη ανάρτησή της στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων φορέων προσφέροντας έτσι ένα ψηφιακό αρχείο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους.
Η ίδια η Έκθεση μπορεί να ταξιδέψει και να γίνει περιοδεύουσα έκθεση σε σύμπραξη με άλλους φορείς, ομογενειακούς και πολιτιστικούς, που θα δείξουν σχετικό ενδιαφέρον να την φιλοξενήσουν, αρκεί να την ζητήσουν εγκαίρως από τα δύο Αρχεία (ΓΑΚ και ASNa).
Οι δύο οργανωτικοί φορείς ΓΑΚ και ASNa θα επιμεληθούν τον ηλεκτρονικό κατάλογο της Έκθεσης και θα φροντίσουν την έκδοση αναμνηστικού εντύπου.
Τόπος: Νάπολη, Αθήνα, Λευκωσία
Διάρκεια: 15 Μαρτίου-28 Μαΐου 2021.

Nessun commento:

Posta un commento