ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

domenica 15 aprile 2018

Lettera minatoria in greco antico ad assessore nel barese. Nella missiva si cita l''Agamennone' di Eschilo, indagano i carabinieri. Γράμμα απειλητικό στα... αρχαία ελληνικά.

Ai vaticini di prima bene 
si accorda il vaticinio nuovo. 
Certo un nume malevolo 
si è abbattuto su te con tutto il suo peso,
e ti sforza a cantare vicende 
di dolore e di morte.
Ma il fine non riesco a vedere.


15 aprile 2018 
Sul foglio era riportato un passo della tragedia di Agamennone di Eschilo, con riferimento preciso a Paride, figura della mitologia greca di cui il figlio dell'assessore porta il nome. Proprio questo particolare ha indotto l'esponente politico a consegnare immediatamente la lettera ai carabinieri, che hanno avviato le indagini a partire da una perizia grafologica. Busto, che svolge la professione di archeologo, esclude che le minacce possano riguardare la sua vita professionale o privata e ipotizza che siano collegabili a una serie di denunce fatte negli anni, che hanno consentito di smascherare imprenditori che avevano cercato di corromperlo per ottenere favore nell'assegnazione di appalti milionari del Comune di Acquaviva. La lettera di minacce scritta in greco antico è stata recapitata all'assessore ai Lavori pubblici di Acquaviva delle Fonti, Austacio Busto, che, con le sue denunce, fece scoppiare la cosiddetta "tangentopoli della Murgia", che meno di un anno fa fece finire agli arresti undici persone per corruzione. La missiva in busta bianca è stata recapitata al Comune, indirizzata direttamente a Busto ed era scritta a mano. Busto, insieme al sindaco Davide Carlucci, si ricandida alle prossime elezioni comunali. 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Lettera-minatoria-in-greco-antico-ad-assessore-nel-barese-b51b4298-6c02-4347-bf43-6099e7e817cf.html

Nota di KELLIANOS: 
L'autografo è calligrafico e ortografico.
L'autore ha fatto ottimi studi classici in qualche buon liceo classico del barese. 
Cercate il suo docente di latino e greco.Σύμφωνα μ' όσα μούψαλες κι αυτά που τώρα λες.
Και βέβαια κάποιος δαίμονας σε βάζει,
όπου κακό σου θέλει, πέφτοντας βαρύς,
για να θρηνής πικρά πάθη θανατικά·
και πού θα βγη δε ξέρω . . .


Μια απίστευτη υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κάτω Ιταλία, όταν δημοτικός σύμβουλος που είναι υπεύθυνος για τα δημόσια έργα της περιοχής Ακουαβίβα Ντέλλε Φόντι, ο Αουστάτσιο Μπούστο, έλαβε απειλητική επιστολή που ήταν γραμμένη στα αρχαία ελληνικά!

Ο πολιτικός αυτός της τοπικής αυτοδιοίκησης της Κάτω Ιταλίας πριν τρία χρόνια, είχε αποκαλύψει σκάνδαλο δωροδοκιών σε τρεις δήμους της περιοχής του, στην περιφέρεια της Απουλίας. Η σχετική δικαστική έρευνα οδήγησε σε δώδεκα συλλήψεις και την ερχόμενη εβδομάδα, ο Μπούστο θα κληθεί να επαναλάβει τις κατηγορίες αυτές, μέσα σε δικαστική αίθουσα.
'Αγνωστοι, όμως, του έστειλαν απόσπασμα, στα αρχαία ελληνικά από την τραγωδία του Αισχύλου «Αγαμέμνων», για να τον πείσουν, πιθανότατα, να ανασκευάσει τις μέχρι τώρα δηλώσεις του. Το συγκεκριμένο απόσπασμα, αναφέρεται στο πρόσωπο του Πάριδος, που είναι και το όνομα του γιου του δημοτικού συμβούλου.
Ο δημοτικός σύμβουλος, πάντως, δήλωσε στην εφημερίδα La Repubblica ότι δεν θα αλλάξει την κατάθεσή του και ότι κανείς δεν θα μπορέσει να τον εκφοβίσει.

http://www.documentonews.gr/article/eixe-gramma-apeilhtiko-gia-th-zwh-toy-kai-grammeno-sta-arxaia-ellhnika-photo


Nessun commento:

Posta un commento