ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

lunedì 20 novembre 2017

Al liceo classico G. B. Vico di Napoli si sperimenta la didattica -in compresenza e in orario curricolare- del greco antico e del greco moderno.


Φέτος στο Κλασικό Λύκειο G. B. Vico της Νάπολης διδάσκονται στους πρωτοετείς τα Αρχαία Ελληνικά και πειραματικά τα Νεοελληνικά στα πλαίσια ενός πρωτότυπου προγράμματος που εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε ένα Κλασικό Λύκειο στην Ιταλία.

Anche quest'anno in alcuni licei classici di Napoli e Campania sono iniziati i corsi di greco moderno, come l'anno scorso.
Qualche giorno fa sono stati consegnati gli attestati di certificazione della conoscenza agli studenti liceali che hanno partecipato agli esami finali per il livello A1, organizzati a Napoli dal Ministero della Pubblica Istruzione della Grecia, presso il Centro d'Esami della Comunità Ellenica di Napoli e Campania. 
Tutti gli studenti iscritti dei licei classici Umberto I di Napoli e Quinto Orazio Flacco di Portici hanno ottenuto il massimo dei voti.
Dal 2016 la città di Napoli è all'avanguardia  nella promozione e diffusione della lingua greca, grazie agli sforzi della Comunità Ellenica e alle sinergie avviate con i licei classici.
La partecipazione degli studenti dei licei classici di Napoli e Campania alle due indimenticabili Giornate Mondiali della Lingua Greca (2016 e 2017) ha contribuito al successo dell'iniziativa per l' istituzione della Giornata Mondiale della Lingua Greca.
Quest'anno parte sempre a Napoli la sperimentazione di un progetto unico nel suo genere.
La classe 1A Cambridge del Liceo Classico G. B. Vico ha iniziato a studiare, in orario curricolare, il greco antico e il greco moderno in compresenza, con una co-programmazione tra il docente di materie letterarie, prof.ssa Bianca Teresa Iaccarino e il docente madrelingua di greco moderno, prof. Ioannis Korinthios.
L’inserimento della didattica del greco moderno a fianco delle ore curricolari di greco antico nel liceo Vico di Napoli costituisce un notevole passo in avanti. 
Il corso vuole spalancare una finestra sulla lingua greca moderna per capire le radici antiche della lingua e proiettarsi nel nuovo.
Questo progetto sperimentale introduce un approccio attivo, puntando a valorizzare la conoscenza della lingua greca in diacronia, perché la competenza nella lingua moderna facilita gli studenti nello sviluppo di competenze attive e passive nella lingua antica e viceversa.


https://www.amazon.it/Edigeo-Dizionario-Greco-Classico-Hoepli/dp/B073S4VRYY
https://appadvice.com/app/dizionario-greco-classico-hoepli/1256537165
https://itunes.apple.com/it/app/dizionario-greco-classico-hoepli/id1256537165?mt=8

http://www.elexico.com/it/Prodotti/Tutti_i_prodotti/1642812-1930385-2104344-2104335.html

Nessun commento:

Posta un commento