ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

sabato 27 ottobre 2018

Ioannis Chassiotis, I greci a Napoli e in Italia Meridionale, Atene, SAIA, 9 novembre, ore 18.00

Conferenza 
prof. Ioannis Chassiotis (Università di Salonicco)
I greci a Napoli e in Italia Meridionale: organizzazione, ideologia e integrazione (in greco)
in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia ad Atene

La comunità ellenica di Napoli (che quest’anno celebra mezzo millennio di storia) è indiscutibilmente legata non solo alle sorti dell’elemento greco ortodosso d’Italia (in modo particolare di quella meridionale), ma anche alla storia delle relazioni dell’Ellenismo con l’intera regione europea. In occasione di questa conferenza si presenteranno sinotticamente tutte le principali fasi relative allo sviluppo demografico e all’organizzazione di questa cellula dinamica della Diaspora neoellenica, ma anche aspetti dei percorsi ideologici, oltre che relativi al processo di integrazione dei suoi esponenti nel contesto sociale in primo luogo dell’Italia meridionale e successivamente dell’intera penisola italiana. Nessun commento:

Posta un commento