ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

giovedì 11 ottobre 2018

AL VICO IL GRECO MODERNO E’ SEMPRE PIU’ “VIVO”


AL LICEO G. VICO DI NAPOLI IL GRECO MODERNO E’ SEMPRE PIU’ “VIVO”
#nonesistonolinguemorte

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας συγχαίρω για αυτή την ευκαιρία που δίνετε στους μαθητές σας να μάθουν ταυτόχρονα αρχαία και νέα ελληνικά και σε μένα να συμμεριστώ μαζί τους και μαζί σας αυτή την τολμηρή και πρωτοπόρα προσπάθεια. Σας είμαι ευγνώμων. 
Cari colleghi, grazie per questa opportunità che offrite ai vostri studenti di studiare contemporaneamente il greco di ieri e di oggi e a me di fare questa esperienza con loro e con voi. Vi sono grato.
Con queste emozionate ed emozionanti parole il prof. Jannis Korinthios ha dato il via, nel nostro liceo, al secondo anno del Progetto GRECO VIVO che vede, in quest’anno scolastico 2018-2019, il rafforzamento del binomio greco antico e greco moderno insieme “in cattedra” in orario curricolare: alla  2°A, che prosegue lo studio del neogreco intrapreso l’anno scorso, si affiancano nello studio del greco moderno  la neofita  1°A e la quadriennale 1°Q , che nella  sperimentazione nazionale  ha voluto portare a sistema proprio  l’innovazione   del GRECO VIVO.
Diventano così  tre le classi e più di 60 gli studenti che attraverso la
compresenza in classe del prof. Jannis Korinthios, docente madrelingua, e dei  proff.ri Anna CAPPELLO, Felice COPPOLA e Bianca Teresa IACCARINO, docenti di lingue classiche, svolgeranno attività didattiche curricolari  per parlare  contemporaneamente di greco antico e moderno, per guardare alla lingua greca nella sua evoluzione da antico a moderno, per  imparare  il neogreco, anche in vista degli esami di certificazione, e soprattutto per dimostrare quanto possano essere innovativi i licei classici.


ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ G. VICO ΤΗΣ ΝΑΠΟΛΗΣ.

https://www.liceoviconapoli.gov.it/categoria/news/1711/al-vico-il-greco-moderno-e-sempre-piu-vivo-/

Nessun commento:

Posta un commento