ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

mercoledì 29 novembre 2017

Musica greca e cultura classica a HUMANITER Napoli, sabato 2 dicembre 2017, ore 17.00

DÉC2

Concerto di musiche tradizionali greche e dell'Asia mino

Public
 · Organisé par Humaniter Napoli
Humaniter NapoliConcerto di musiche tradizionali greche e dell'Asia minore

Sabato 2 dicembre 2017 – Ore 17,00

Sala “Massimo della Campa”, 4° piano

Concerto dei Dalgas
Musiche tradizionali greche e dell'Asia minore

I Dalgas omaggiano una cultura, quella che si configura e trova le sue radici nella zona dell’Asia minore. La parola “dalgas” fa parte del gergo usato dai musicisti che suonavano Rebetiko e come molte parole di questo gergo ha una radice turca. Il suo significato è difficile da spiegare poiché si parla di sentimenti, Dalgas (νταλγκας) è ciò che si prova pensando a qualcosa di lontano che ci manca, qualcosa del passato o anche del presente; una parola usata da chi suonava e suona Rebetiko, da chi lo ascolta e ne sente “νταλγκας”.

Simona Schettini: voce
Luca Cioffi: percussioni
Osvaldo Costabile: violino, chitarra bouzouki
Roberto Trenca: chitarra, bouzouki, tzouras
Prima del concerto ci sarà la presentazione dell'app Grande Dizionario Greco Classico Hoepli di JANNIS KORINTHIOS, professore di neogreco all’Università della Calabria e studioso della diaspora greca, ex-Presidente della Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche d'Italia.


Ingresso riservato a soci e simpatizzanti
Contributo € 5,00 ( Programma Sociale 1° piano oppure presso
la segreteria 3° piano o prima dello spettacolo, se ancora disponibili )


Info: tel. 08119560772 –  www.umanitaria.it/napoli – mail: napoli@humaniter.org

Nessun commento:

Posta un commento