ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

martedì 14 ottobre 2014

Η πρόταση της ΟΕΚΑΙ στη Βουλή

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00΄    (Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά»-151), συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς. 

Θέμα ημερήσιας διάταξης: 
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σχετικά με την καθιέρωση ημέρας της ελληνικής γλώσσας.
Συμμετέχουν κατόπιν προσκλήσεως ο προέδρος και ο γραμματέας της ΟΕΚΑΙ, Γιάννης Κορίνθιος και Νίκος Φράγκος.

Nessun commento:

Posta un commento