ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

domenica 1 settembre 2013

Οι ´Ελληνες της Νάπολης κατεβαίνουν στην επαναστατημένη Ελλάδα

Επιστολή του 'συμπατριώτη' Χ. Νικολαΐδη προς τους Επιτρόπους της 'Ορθόδοξης Εκκλησίας της Νάπολης', 14 Μαΐου 1828.

Αναχωρών δια την αγαπητήν μας πατρίδα με την ελπίδα να την ωφελήσω και από πλησίον, καθώς και μακρόθεν ενήργησα οπωσούν δια το καλόν της, στοχάζομαι περιττόν να σας διηγηθώ τί έκαμα δια την πατρίδα, και τί ελπίζω να κάμω, επειδή ό, τι και αν κάμη τις δια την πατρίδα είναι χρέος του· αρκούμαι μόνον να σας φανερώσω την δι' εμέ καλήν απόφασιν να καταβώ είς την Ελλάδα.

Jannis Korinthios, I greci di Napoli e del meridione d'Italia dal XV al XX secolo, AM&D edizioni, Cagliari 2012, σσ. 299-300.

Nessun commento:

Posta un commento