ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

mercoledì 24 marzo 2021

"NAPOLI E IL RISORGIMENTO GRECO". Mostra virtuale dell’Archivio di Stato di Napoli, degli Archivi Generali dello Stato (Grecia) e della Società di Studi Ciprioti (Napoli, Atene, Nicosia, 15.3.21-28.5.21)

“NAPOLI E IL RISORGIMENTO GRECO”
Tre mostre parallele con materiale espositivo comune promosse sinergicamente dall’Archivio di Stato di Napoli, dagli Archivi Generali dello Stato (Grecia) e dalla Società di Studi Ciprioti.

Esse offrono un approccio diverso degli eventi del Risorgimento greco, dai primordi e sino all’istituzione dello nuovo Stato e il periodo capodistriaco. Vengono presentati per la prima volta documenti che illuminano con luce diversa aspetti inediti del Risorgimento Greco, del Regno delle Due Sicilie, del Filellenismo e della partecipazione di Cipro alla lotta.

La pandemia ha sconvolto il progetto originario. Pertanto la mostra si presenta al momento solo in forma virtuale e, quando le condizioni lo permetteranno essa sarà allestita anche in forma convenzionale.

Valorizzando quindi la realtà virtuale e le potenzialità di approccio e navigazione, attraverso internet, si offre la possibilità a quanti sono interessati di trasferirsi virtualmente all’Archivio di Stato di Napoli e visitare la mostra con un panoramico virtual tour e ammirare le sale della sede monumentale affrescate con opere del pittore greco Belisario Corenzio (metà XVI sec-metà XVII sec.).


https://poly.google.com/view/a8pOOK1t-G5

https://www.youtube.com/watch?v=XuQmPkwmHF8


Il materiale archivistico dell’ASNa costituisce il fulcro della mostra, corredato con materiale analogo degli Archivi Generali dello Stato (Grecia) e della Società di Studi Ciprioti (Cipro).

La mostra comprende complessivamente 157 documenti dei tre Enti Organizzatori distinti in unità:

  1. Il Regno delle Due Sicilie.
  2. Operazioni militari.
  3. Navigazione-blocchi navali-pirateria.
  4. Filellenismo.
  5. Cipro nell’insurrezione del ’21.


Comitato Organizzativo


Jannis Korinthios (Coordinamento)

Candida Carrino  - Archivio di Stato di Napoli (I)

Amalia Pappa - Archivi Generali dello Stato (GR)

Charalampos Chotzakoglou e Ioannis Eliades - Società di Studi Ciprioti (CY)


Allestimento mostra e elaborazione multimediale 


Armando Traglia ASNa (I)


Patrocini

Comitato “GRECIA 2021”-Eπιτροπή ¨ΕΛΛΑΔΑ 2021¨

Camera dei Deputati.

Regione Campania-Περιφέρεια Καμπανίας

Ambasciata di Grecia a Roma-Πρεσβεία της Ελλάδος στη Ρώμη

Ambasciata d’Italia ad Atene- Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα

Ambasciata d’Italia a Nicosia- Πρεσβεία της Ιταλίας στην Κύπρο

Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede- Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αγία Έδρα

https://www.ansa.it/campania/notizie/2021/03/23/mostre-a-napoli-virtual-tour-in-documenti-rivoluzione-greca_76f58e00-3685-41af-a3b8-995d64c7600e.html

http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/grecia/2021/03/23/mostre-napoli-ricorda-lotta-con-greci-per-indipendenza-1821_053b68f1-7fa0-4e4b-97a3-f1ab86e05124.html?fbclid=IwAR2Vkdc-OUSkDUII-swTiX8PdtXSrWCpu3f_pX6HNINDniD9wS0DbPuCDDI

http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/nations/greece/2021/03/23/shows-naples-recalls-1821-independence-fight-with-greeks_caa4a5f5-51d0-47f5-8d14-e07a75a1ac90.html?fbclid=IwAR1_kvQ7GafDp4FrmCZdu3Q08LVYSYKsFHd4S1uxS_pGS5Xnu3bxb3eXcIM


Jannis Korinthios, 

ideatore e curatore della Mostra


 

Nessun commento:

Posta un commento