ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

lunedì 21 marzo 2016

Η Καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας» σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου.

Την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 στις 19.30΄ μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.Αποδοχή δωρεάς του Ιδρύματος Μποδοσάκη. (αριθ. πρωτ.1237/177/εδ/29-02-2016 έγγραφο του Ιδρύματος). 
2.Γνωμοδότηση αναφορικά με την προσθήκη προσωνυμίας στο Γυμνάσιο Αργυροπουλίου του Δήμου Τυρνάβου.

3.Καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας». (αριθ. πρωτ. 491/17-02-2016 έγγραφο της ΚΕΔΕ). 

Nessun commento:

Posta un commento