ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

lunedì 21 marzo 2016

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου η Έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση της παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας & παιδείας,
Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006),που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», στις 16 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1 Προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού για το οικονομικό έτος 2016 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης)
2 Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2016 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης)
3 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης)

17 Έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση της παγκόσμιας ημέρας ελληνικής  γλώσσας & παιδείας, μετά  το σχετικό έγγραφο της Κ.Ε.Δ.Ε.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)

Nessun commento:

Posta un commento