ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

domenica 6 marzo 2016

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού η καθιέρωση « Παγκόσμιας ημέρας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  Ορχομενού
στις    1   Μαρτίου   2016 ημέρα    Τρίτη και ώρα  6.30 μ.μ. σύμφωνα
με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης για  συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος καθιέρωσης τοπικής αργίας στην Δημοτική Κοινότητα Ορχομενού της 10ης Σεπτεμβρίου εκάστου έτους για τον εορτασμό της Μεγαλόχαρης ως Πολιούχου Ορχομενού της επονομαζόμενης Σκριπούς. 
( Εισηγητής: Λάμπρος Ρόδης, Πρόεδρος ΔΣ) 
Θέμα 2ο: Καθιέρωση « Παγκόσμιας ημέρας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας»

( Εισηγητής: Λάμπρος Ρόδης, Πρόεδρος ΔΣ)

Nessun commento:

Posta un commento