ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

domenica 13 marzo 2016

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου η καθιέρωση *Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας*

Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου 15ης Μαρτίου: Όλα τα θέματα

ΣΥΡΟΣ 1
Την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Σύμβούλιο του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης θα συνεδριάσει με τα κάτωθι θέματα:
Θέμα 1ο: Έγκριση ή μη διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Σύρου – Ερμούπολης οικ. έτους 2016
Εισηγητής: Γ. Παπαμανώλης
Θέμα 2ο: Έγκριση ή μη αποδοχής χρηματοδοτήσεων
Εισηγητής: Γ. Παπαμανώλης
Θέμα 3ο: Έγκριση ή μη δαπάνης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητών Σύρου
Εισηγητής: Θ. Μενδρινού
Θέμα 4ο: Έγκριση ή μη αποδοχής των παραδοτέων μελετών της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. του έργου
*ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ Ν. ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ * και υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου στον άξονα προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο»
Εισηγητής: Σ. Γουσγουνέλης
Θέμα 5ο: Έγκριση ή μη τοποθέτησης κινητών μεταλλικών κιγκλιδωμάτων σε εισόδους πεζόδρομων στο Ιστορικό Κέντρο Ερμούπολης
Εισηγητής: Σ. Γουσγουνέλης
Θέμα 6ο: Έγκριση ή μη χωροθέτησης θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων επί της οδού Ευάγγελου Μπαρμπέτα
Εισηγητής: Σ. Γουσγουνέλης
Θέμα 7ο: Έγκριση ή μη κατάπτωσης εγγυήσεων υπέρ Δήμου Σύρου – Ερμούπολης
Εισηγητής: Γ. Παπαμανώλης

Θέμα 8ο:
 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων»
Εισηγητής: Σ. Γουσγουνέλης
Θέμα 9ο: Έγκριση ή μη οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Ιστορικού Κέντρου Ερμούπολης»
Εισηγητής: Σ. Γουσγουνέλης
Θέμα 10ο: Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας του εργοστασίου Δ.Ε.Η (ΑΣΠ Σύρου) προς θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου
Εισηγητής: Σ. Γουσγουνέλης
Θέμα 11ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης αύλειου χώρου για τις ανάγκες του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης
Εισηγητής: Φ. Βακόνδιος
Θέμα 12ο: Έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση *Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας*
Εισηγητής: Φ. Βακόνδιος

Nessun commento:

Posta un commento