ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

venerdì 13 dicembre 2013

John Myres: Οι Έλληνες ήταν πάντοτε στη διαδικασία του γίγνεσθαι


Η ταυτότητα ενός λαού προσδιορίζεται από την έρευνα της απώτατης καταγωγής του και της γλώσσας του.

Το βιβλίο περιέχει διασαφηνιστικό πρόλογο του επιμελητή και του συγγραφέα, ενημερωτική εισαγωγή για την υπεύθυνη πληροφόρηση, την Ιστορία και την προϊστορία, και ακολουθούν οχτώ κεφάλαια, στα οποία εκτίθενται τα θέματα: 1.«''Πόθεν και Πότε οι Έλληνες;'' Θεωρητική ανάλυση και ανασκευή του ερωτήματος», 2.«Μια γλώσσα και ένας τόπος. Η γλωσσολογική και αρχαιολογική αφετηρία», 3.«Οι φιλολογικές έρευνες και οι αρχαιότερες καταγραφές της ελληνικής γλώσσας», 4.«Η περίοδος των κάθετων λακκοειδών τάφων», 5.«Οι πολιτιστικές μεταβολές στον ελλαδικό χώρο κατά την ύστερη 3η χιλιετία π.Χ. – Το φαινόμενο Cetina», 6.«Η ''σκοτεινή'' 4η χιλιετία π.Χ.», 7.«Εξινδοευρωπαϊσμός – Εκνεολιθισμός; Η θεωρία Γλώσσας-Γεωργίας του Colin Renfrew», 8.«Επιστρέφοντας στην Παλαιολιθική». Ακολουθεί μια Περίληψη στην Αγγλική, Βιβλιογραφία, Κατάλογος εικόνων, Γλωσσάρι ξένων αρχαιολογικών πολιτισμών, Ευρετήριο.

Στον πρόλογο του συγγραφέα βρίσκουμε τους στόχους του βιβλίου: Πρώτος στόχος, η διερεύνηση του κυρίως θέματος, των απαρχών του ελληνικού πολιτισμού, διερεύνηση που αφορά «την προέλευση όχι μόνο των Ελλήνων, δηλαδή της ελληνικής γλώσσας... αλλά και των άλλων κύριων γλωσσικών οικογενειών του κόσμου». Δεύτερος στόχος, η συστηματική επισκόπηση ορισμένων δεδομένων της προϊστορίας του Αιγαίου. Τρίτος, ο διάλογος με τη δυσμενή περιρρέουσα ατμόσφαιρα.

Τελειώνοντας με το «Πόθεν και Πότε οι Έλληνες;», ερώτημα πολύ δύσκολο να απαντηθεί μονολεκτικά, ας κρατήσουμε στη μνήμη τη φράση του Βρετανού αρχαιολόγου σερ John Myres, που λέει: «Οι Έλληνες ήταν πάντοτε στη διαδικασία του γίγνεσθαι» και ο συγγραφέας συμβουλεύει να μη ζητάμε το «σημείο μηδέν» όπου οι Έλληνες εισέρχονται στον ελλαδικό χώρο. Κι ακόμα, δεν είναι τόσο το «τι» της επιστήμης, όσο το «πώς», που θα αναδείξει και την αξία του «τι».

http://diastixo.gr/kritikes/meletesdokimia/1982-pothen-k-pote-oi-ellines

Nessun commento:

Posta un commento