ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

giovedì 25 giugno 2020

Facebook blocca i link del blog KELLIANOS. Το fb εδώ και τρεις μήνες μπλόκαρε το blog μου KELLIANOS και διέγραψε όλες τις δημοσιεύσεις από αυτό

Το fb εδώ και τρεις μήνες μπλόκαρε το blog μου και διέγραψε όλες τις δημοσιεύσεις από αυτό

 το fb όταν πάω να δημοσιεύσω το blog μου, ή οτιδήποτε απο αυτο, μου βγάζει αυτό το μήνυμα
  • Το περιεχόμενό σας δεν κοινοποιήθηκε επειδή αυτός ο σύνδεσμος παραβιάζει τους Όρους της κοινότητας
  • Αν πιστεύετε ότι αυτό δεν παραβιάζει τους κανόνες της κοινότητάς μας, ενημερώστε μας.
  • Πιθανό να πιάστηκε κάποιος από μία λέξη  ή φράση που αναφέρθηκε κάπου και να έκανε αναφορά.

KELLIANOS. Qualcuno deve aver segnalato i nostri post riguardanti quello che scriviamo qui sul blog, come offensivi e/o di spam. Ogni volta che proviamo a condividere qualcosa dal blog https://kellianos.blogspot.com, ci appare questo messaggio che vedete in foto. Pertanto risulta impossibile sia per noi che per amici/sostenitori del blog/altre pagine/persone condividere gli articoli presenti sul blog. Indipendentemente dalla scocciatura, che ovviamente non ci ferma, quello che da più fastidio e che Facebook ci ignora. Gli abbiamo comunicato che non condividiamo materiale offensivo e che quello che condividiamo rispetta le norme del social stesso. La risposta? Una risposta automatica che non porta da nessuna parte. Così abbiamo riscritto e riscritto ancora, ma niente…solita risposta automatica. Siamo stati bannati perchè qualcuno, non sappiamo chi, ha segnalato i nostri post come offensivi e/o di spam. La cosa più ridicola è che Facebook non fornisce spiegazioni, non indica quale post è stato ritenuto offensivo, non fornisce informazioni riguardo al blocco. Non pretendiamo di sapere chi ha segnalato i nostri post, ma almeno sapere quale post -secondo facebook- è davvero così dannoso da poter permettere ad una (o più) segnalazioni di metterci nella condizione di ban, di blocco. Blocco che non sappiamo nemmeno per quanto durerà. Leggendo in giro per il web abbiamo avuto conferma di quanto sospettavamo: non ci rimane che aspettare l’uscita del nostro blog dalla “lista nera” di Facebook.

Nessun commento:

Posta un commento