ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

giovedì 6 dicembre 2018

La prossima Giornata Mondiale della Lingua Greca al MANN, venerdì 8 e sabato 9 febbraio 2019. Η προσεχής Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης (8 και 9 Φεβρουαρίου 2019).


Il Museo non è solo il luogo dell’identità, della conservazione, della ricerca; il Museo è soprattutto il luogo delle possibilità: una straordinaria occasione per gli uomini di oggi di contemplare le vette e condannare le miserie del passato per cercare di essere cittadini migliori nella contemporaneità.
Direttore P. Giulierini

È bello vedersi al MANN per la Giornata Mondiale della Lingua Greca, mi disse il direttore Paolo GIULIERINI quando ci siamo incontrati per discutere di nuove sinergie culturali con la Comunità Ellenica di Napoli e Campania.

E così, l'8 e il 9 febbraio 2019, gli studenti che parteciperanno alla Maratona IL GRECO FA TESTO avranno modo di condividere i tesori del Museo Archeologico Nazionale, integrando conoscenze e fondendo linguaggi sulla scorta delle suggestioni offerte dall’arte.
Tantissimi licei italiani e greci hanno già aderito alle manifestazioni che si svolgeranno a Napoli l’8 e il 9 febbraio 2019.
La GIORNATA diventerà occasione per promuovere la condivisione dell'arte e della cultura.
Il valore della condivisione trova le sue radici nella cultura classica: uno dei più grandi pensatori di tutti i tempi, Lucio Anneo Seneca, scriveva che “nessun bene senza un compagno ci dà gioia”.

Tutte le manifestazioni della Giornata Mondiale della Lingua Greca si svolgeranno nella sala del Toro Farnese.
La raccolta Farnese è una delle più celebri collezioni d’arte custodite a Napoli in parte al MANN in parte al Museo di Capodimonte.


Immagini relative alla sala  del Toro Farnese  al MANN, durante il sopralluogo con l'arch. Sotiris Papadimitriou.

Nessun commento:

Posta un commento