ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

sabato 16 febbraio 2013

Comunicato Stampa Sez. Italiana della Fondazione Ellenica di Cultura: il libro di Jannis Korinthios è un trattato scientifico che registra mezzo millennio di vita e di presenza dinamica dei Greci a Napoli e nell’Italia Meridionale

COMUNICATO STAMPA
della Fondazione Ellenica di Cultura – Sezione Italiana, Trieste 4.2.2013

Presentazione del libro

 “I greci di Napoli e del Meridione d’Italia dal XV al XX secolo”
dello storico Jannis Korinthios – Università della Calabria
Il Segretariato Generale dei Greci all’estero del Ministero degli Esteri, l’Ambasciata di Grecia a Roma e la Sezione Italiana della Fondazione Ellenica di Cultura, comprendendo l’importanza di documentare e dare risalto alla storia secolare dell’Ellenismo nell’Italia Meridionale e riconoscendo la serietà e la validità dell’innovativa ricerca dello storico e filologo greco Jannis Korinthios dell’Università della Calabria, promuovono e divulgano in tutta Italia, in collaborazione con la Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche d’Italia e delle Comunità greche locali, il suo libro “I greci di Napoli e del Meridione d' Italia dal XV al XX secolo”, recentemente pubblicato dalla casa editrice della Sardegna AM&D Edizioni.

La prima presentazione del libro è avvenuta alla libreria Feltrinelli nella città di Caserta il 26 gennaio 2013 e ha ottenuto un grande successo di fronte a un pubblico numeroso.

La seconda presentazione è stata organizzata dalla Sezione Italiana della Fondazione Ellenica di Cultura, dalla Comunità Storica di Trieste e dall’Università di Trieste – Lingua Neogreca nella sala convegni della comunità greca, presso l’albergo Filoxenia, il 1 febbraio 2013. L’evento è stato seguito con grande interesse da oltre ottanta greci e italiani amici della Grecia ed è stata seguita da un dialogo vivace tra il pubblico e lo scrittore.

I mezzi di comunicazione greci e italiani, tra i quali quotidiani autorevoli, molte stazioni radiofoniche, importanti canali televisivi e numerosi siti web, riportano con particolare enfasi l’interesse che è stato manifestato sulla recente pubblicazione di questo studio.

Questo libro colma un vuoto nella storiografia. Per la prima volta i lettori hanno la possibilità di ricorrere a un trattato scientifico che registra mezzo millennio di vita e di presenza dinamica dei Greci a Napoli e nell’Italia Meridionale. Molti documenti inediti, che lo scrittore è riuscito a localizzare in diversi archivi storici, offrono nuovi e ricchi spunti per ulteriori studi ai ricercatori della diaspora storica.

Quest’opera monumentale di 800 pagine è stata stampata in italiano a seguito di una ricerca di due decenni in archivi e biblioteche ed è pubblicata in occasione dell’imminente anniversario dei 500 anni della Chiesa Greca e della Confraternita Storica dei Greci di Napoli.

In contemporanea si sta facendo in modo che vada presto a buon fine anche l’edizione in greco di quest’opera, che fa emergere il vivo contributo della presenza greca nelle nazioni di accoglienza.

Il lettore che si avvicinerà a questo libro scoprirà l’epopea degli insediamente storici d’Italia dopo la caduta di Costantinopoli, comprenderà che la diaspora è stata in primo luogo semina e innesto dell’Ellenismo e che la grecità sottomessa e quella emigrata sono stati dei vasi comunicanti nel periodo della dominazione turca e che la storia delle città e delle nazioni di accoglienza non può essere compresa se non ci si rende conto del contributo dell’elemento greco al loro sviluppo e alla loro evoluzione.

Per lo scrittore, la diaspora dei Greci è una chiave per comprendere non solo la storia dell’Ellenismo moderno in Europa e nel Mediterraneo, ma anche la storia dell’Europa stessa, dato che le diverse comunità storiche della diaspora non solo diffusero la cultura greca in Europa, ma favorirono anche in parallelo gli scambi culturali tra l’Europa e il Mediterraneo Orientale, come anche gli sviluppi politici che contribuirono alla rinascita della Grecia.

Sarà presto pubblicato il calendario delle prossime manifestazioni per la diffusione del libro in altre città d’Italia.

Di seguito sono riportati  dei link a pagine di informazione riguardanti la circolazione e la diffusione del libro.

Pagine in italiano:Fondazione Ellenica di Cultura – Sezione Italiana:

Comunità Ellenica di Napoli e della Campania:

Grecia Moderna e mondo ellenico:

MondoGreco:


Pagine in greco:

Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού: http://www.ggae.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=1174&cnode=22

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση:

Εστία Ιταλίας Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού:Ευρωπαϊκή Εταιρία Νεοελληνικών Σπουδών:

Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας:


Τηνιακή:

Sofia Times Magazine:

MyKosmos.gr:

Typologos.com:Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας:24γράμματα:


Κελλιανός:

Τήνος Today:


www.telequattro.it

Nessun commento:

Posta un commento