ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

martedì 17 gennaio 2017

Seconda Giornata Mondiale della Lingua Greca, Napoli, 9 febbraio 2017. Δεύτερη Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας στη Νάπολη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Giornata Mondiale della Lingua Greca
Napoli, 9 febbraio 2017


PROGRAMMA

La GIORNATA è organizzata dalla Comunità Ellenica di Napoli e Campania e dal Comune di Napoli, in sinergia con l’Accademia delle Belle Arti di Napoli e la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, con il patrocinio del  Ministero degli Affari Esteri della Grecia (General Secretariat for Greeks Abroad (G.S.G.A)), dell’Ambasciata di Cipro a Roma, della Società Filellenica Italiana, del Centrum Latinitatis Europae, dell’Unione Centrale dei Comuni della Grecia (ΚΕΔΕ).

9.00, Basilica di San Giovanni Maggiore: gli assessori Nino Daniele e Salvatore Pace danno l’inizio alla seconda edizione nazionale della Maratona Letteraria Greca: Il GRECO FA TESTO.
Alle scuole partecipanti saranno consegnate pergamene di partecipazione. 
12.00, Basilica San Giovanni Maggiore: cerimonia ufficiale della Giornata Mondiale della Lingua Greca e interventi delle autorità.  

16.00, Aula Magna, Accademia Belle Arti di Napoli: tavola rotonda  Le radici culturali dell’Europa.
Intervengono: Antimo Cesaro, Giuseppe Gaeta, Nino Daniele, Salvatore Pace, Giulio Maria Chiodi, Marco Galdi, Jannis Korinthios, Paul Kyprianou, Emanuele Lelli, docenti e alunni dei Licei Classici della Campania.
18.00, Teatro, Accademia Belle Arti di Napoli: Evento musicale a cura di Sotiris Papadimitriou.

coordinamento

jannis korinthios2 commenti: