ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

venerdì 19 luglio 2013

Μόνη δυνατότητα μια καινούργια διασπορά.


Ύστερ’ από την πρωτοφανή συγκέντρωση του Ελληνισμού στον ελλαδικό χώρο [...] μόνο η δυνατότητα μιας καινούργιας διασποράς θα επιτρέψει στους Έλληνες να κάμουν κάτι.
Σήμερα βλέπει κανείς καθαρά τα ψυχολογικά συμπτώματα πειναλέων ναυαγών σε μια ξυλάρμενη σχεδία.
Γυρεύουν να φάει ο ένας τον άλλον. 


Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ, 3 Αυγούστου 1946, Μέρες, Ε΄, Ίκαρος 1977, σελ. 46.

Nessun commento:

Posta un commento