ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

martedì 12 febbraio 2019

La GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA GRECA 2019 a Napoli. Istantanee del collegamento con Lubumbashi nel Congo (Maschio Angioino, 9 febbraio 2019). Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού Πολιτισμού 2019 στη Νάπολη. Φωτοστιγμιότυπα από την διαδικτυακή σύνδεση με το Λουμπουμπάσι του Κονγκό (MASCHIO ANGIOINO, 9 Φεβρουαρίου 2019).

Nessun commento:

Posta un commento