ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

venerdì 11 gennaio 2019

Τα νέα ελληνικά στο ημερήσιο πρόγραμμα του Λυκείου VICO της Νάπολης από το 2017: φέτος 64 μαθητές παρακολουθούν παράλληλα μαθήματα αρχαίων και νέων ελληνικών. Il neogreco in orario curricolare al Liceo Classico VICO di Napoli dal 2017: quest'anno 64 studenti seguono i corsi di neogreco (1A, 1Q e 2A)

Οι πρωτοφανείς ετήσιες εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας  στη Νάπολη από το 2016 ήδη παράγουν πολλούς καλούς καρπούς.

Dall'a.sc. 2017/2018 al Liceo G. B. VICO di Napoli è stato avviato il progetto GRECO VIVO: il greco moderno e il greco antico insieme in curricolo con la compresenza del docente di materie classiche e del docente di madrelingua.
#nonesistonolinguemorte


Il Liceo VICO di Napoli è capofila di una sperimentazione che   speriamo possa trascinare anche altri Licei d'Italia ad avviare lo stesso progetto del GRECO VIVO in curricolo e in parallelo con la didattica del greco classico.

I corsi di Neogreco quest'anno vedono coinvolti 64 ragazzi tra prime 1A e 1Q e seconda 2A Cambridge.

I docenti dei corsi sperimentali  Anna CAPPELLO, Felice COPPOLA
L'ideatrice dei corsi sperimentali Bianca IACCARINO

Nessun commento:

Posta un commento