ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

martedì 17 luglio 2018

ESTATE A NAPOLI 2018 MASCHIO ANGIOINO, sabato 21 luglio

ESTATE A NAPOLI 2018
MASCHIO ANGIOINO

sabato 21 luglio ore 21
Maschio Angioino
Chiacchiere al Tekès

Ensemble di musica popolare greca Evì Evan, con narrazioni e canti di Moni Ovadia Dimitris Kotsiouros bouzouki, cumbus saz, Giorgos Strimpakos baglamas, canto, Valerio Mileto chitarra, oud, Stefano Albarello qanun, oud
Spettacolo di Rebetiko con racconti e aneddoti sui cantautori che hanno dato vita a questo genere musicale. 
Tekés era un locale con finalità e natura ambigue: un bancone da taverna, due o tre bottiglioni di liquori colorati e le saracinesche sempre mezze abbassate. Un modo di passare le serate importato in Grecia dagli immigrati cacciati dalla Turchia dopo la Katastrofì del 1922; un punto di incrocio tra Oriente e Occidente. 
Oggi ci troviamo nel tekès per una serata dal sapore orientale; per ritrovare ritmi di vita lenti e il piacere di ascoltare insieme canzoni di storie di amore maledetto, di porto e di periferie cittadine; di prigioni, di zingare, passione per musica, vino e narghilè dove i ritmi dell’allegria si alternano alle melodie melanconiche. 
“Praticare il rebetiko oggi è un modo di uscire dal girone delle discoteche, dei club, del meccanismo che c’è dietro. Dallapubblicità delle mode giovanili. Trovarsi a casa. Stare nel proprio. Con una musica che parla di te, e non di qualcuno che non conosci nemmeno” (dal Tefteri di Vinicio Capossela).

A cura della Comunità Ellenica di Napoli e Campania in occasione dei festeggiamenti per i 500 anni di presenza neoellenica in Campania
Ingresso libero
Info: evievan2008@gmail.com / www.evievanrebetiko.com
http://www.infoturismonapoli.it/estate-a-napoli-2018-maschio-angioino/


Nessun commento:

Posta un commento