ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

mercoledì 10 gennaio 2018

Nuovi strumenti digitali per lo studio del greco classico: dibattito con i docenti e gli alunni del Liceo classico LA MURA di Angri (SA). Ένα αξέχαστο πρωινό με τους καθηγητές και μαθητές του Κλασικού Λυκείου La Mura - Angri (SA) παρουσιάζοντας τα νέα ψηφιακά εργαλεία για τη διδασκαλία των κλασικών γλωσσών.


Sono intervenuti: Filippo Toriello, Dirigente Scolastico, Emilia Aliberti, Giovanna Ferraioli, Adele Fresa, Ida Mandara, Sonia Perrotta, Giuseppe Robustelli e Lidia Sellitto docenti di latino e greco, moltissimi alunni e  Jannis Korinthios, autore del Grande Dizionario Greco Classico HOEPLI. 
I nuovi strumenti digitali facilitano l’acquisizione di conoscenze e competenze, processano meglio le informazioni e possono supportare e coadiuvare la didattica  tradizionale.
Integrare la didattica tradizionale con le TIC è un passo in avanti per venire incontro a una gioventù ormai digitalizzata e alle esigenze di una società in continua evoluzione.
La tecnologia digitale ci fornisce nuovi paradigmi pedagogici.

Il digitale è alleato della scuola di qualità!
Se noi docenti di lettere classiche non perdessimo d’occhio lo studente nativo digitale di oggi, la didattica delle lingue classiche potrebbe diventare ancora più creativa e accattivante, attirando più iscrizioni ai licei classici e salvando così questi importanti istituti da una crisi pilotata da certe menti ottuse che non vogliono che i ragazzi coltivino il pensiero critico.Lo studio del greco classico
aumenta le sinapsi cerebrali.

Studiare il greco fa bene. 

Il greco fa testo!
Una mattinata trascorsa con i docenti e gli alunni del Liceo classico LA MURA di Angri (SA) per parlare dei nuovi strumenti digitali per lo studio del greco classico.


Nessun commento:

Posta un commento