ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

giovedì 18 gennaio 2018

Ένα Κάστρο στη Νάπολη για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (9/10 Φεβρουαρίου 2018). Giornata Mondiale della Lingua Greca: Napoli, Castel Nuovo-Maschio Angioino, 9-10 febbraio 2018

Un castello pieno di storia per la Giornata Mondiale della Lingua Greca.
Al Castel Nuovo-Maschio Angioino 
due giorni
per celebrare 
la Giornata Mondiale della Lingua Greca
con gli alunni e i docenti dei Licei Classici
(9-10 febbraio 2018)

Organizzazione: 
Comunità Ellenica di Napoli e Campania
Dipartimento di Lingua Greca
Coordinamento dei docenti dei licei classici per la Giornata Mondiale della Lingua Greca

Patrocinio:
Ambasciata di Grecia
Comune di Napoli
Associazione Comuni della Grecia (ΚΕΔΕ)

Coordinatore iniziative dei licei
jannis korinthios


Οργάνωση: 
Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας
Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Νεαπόλεως και Καμπανίας
Συντονιστικό Εκπαιδευτικών Λυκείων για τη Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Με την αιγίδα των:
Ελληνική Πρεσβεία Ρώμης
Δήμος Νεαπόλεως
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)

Συντονιστής Εκδηλώσεων Λυκείων
γιάννης κορίνθιος


La costruzione del Maschio Angioino iniziò nel 1279, sotto il regno di Carlo I d'Angiò, su progetto dell'architetto francese Pierre de Chaule. 

Per la sua posizione strategica il nuovo castello rivestì non solo le caratteristiche di una residenza reale, ma anche quelle di una fortezza. 

Fin dall'inizio esso venne chiamato "Castrum Novum" per distinguerlo da quelli più antichi dell'Ovo e Capuano. 
Durante il regno di Roberto d'Angiò il Castello divenne un centro di cultura dove soggiornarono artisti, medici e letterati fra cui Giotto, Petrarca e Boccaccio. Agli Angioini successero gli Aragonesi con Alfonso I, che seguendo la scelta dei predecessori, fissò la sua dimora reale in Castel Nuovo iniziandone i lavori di ricostruzione e facendo innalzare all'esterno, fra la Torre di Mezzo e quella di Guardia, il grandioso Arco di Trionfo per celebrare il suo vittorioso ingresso nella città di Napoli. 

Con gli Aragonesi si assiste al passaggio dal medioevale castello-palazzo alla fortezza di età moderna, adeguata alle nuove esigenze belliche e la zona intorno al Castello perde il carattere residenziale che aveva con gli Angioini. La struttura della costruzione aragonese risulta senz'altro più massiccia rispetto a quella angioina e rispecchia abbastanza fedelmente quella attuale, scaturita dai lavori di risanamento dei primi anni di questo secolo. 

Il monumento presenta una pianta trapezoidale formata da una cortina di tufo in cui si inseriscono cinque torri cilindriche (di cui quattro di piperno ed una di tufo) poggianti su un basamento in cui si aprono dei cammini di ronda. L'area del cortile, che ricalca quella angioina, è formata da elementi catalani come il porticato ad arcate ribassate e la scala esterna in piperno, opera dell'architetto maiorchino Guglielmo Sagrera, che conduce alla Sala dei Baroni e conferisce a questo angolo della corte il caratteristico aspetto dei patii spagnoli. 


Alla fine del XV secolo i Francesi subentrarono agli Aragonesi; tale presenza non durò per molto tempo, in quanto i Francesi furono sostituiti a loro volta dai viceré spagnoli ed austriaci. Durante il periodo vicereale (1503-1734), le strutture difensive del castello, adibito ad un uso prettamente militare, vennero ulteriormente modificate. Con l'avvento di Carlo III di Borbone che sconfisse l'imperatore Carlo VI nel 1734, il castello venne circondato in varie riprese da fabbriche di ogni genere, depositi ed abitazioni. 

Nel primo ventennio del XX secolo iniziarono a cura del Comune i lavori di isolamento del castello dalle costruzioni contigue (vedi video di Bernardo Leonardi); la validità di questo intervento scaturiva dal riconoscimento del valore storico e monumentale della fortezza e dalla necessità del recupero complessivo della piazza antistante. 

Attualmente il complesso monumentale viene destinato ad un uso culturale ed è, tra l'altro, la sede del Museo Civico. L'itinerario museale si articola tra la Sala dell'Armeria, la Cappella Palatina o di Santa Barbara, il primo ed il secondo piano della cortina meridionale a cui si aggiungono la Sala Carlo V e la Sala della Loggia destinate ad ospitare mostre ed iniziative culturali. 


Rosalba Manzo

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1372


Dizionario Greco Classico Hoepli di Jannis Korinthios

https://www.amazon.it/Edigeo-Dizionario-Greco-Classico-Hoepli/dp/B073S4VRYY
https://appadvice.com/app/dizionario-greco-classico-hoepli/1256537165
https://itunes.apple.com/it/app/dizionario-greco-classico-hoepli/id1256537165?mt=8

http://www.elexico.com/it/Prodotti/Tutti_i_prodotti/1642812-1930385-2104344-2104335.html

Nessun commento:

Posta un commento