ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

lunedì 5 giugno 2017

10. Il greco fa testo! ΕΥΦΗΜΟΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΝΩΜΑΝ. Frasi in greco antico per riflettere.

Una frase in greco ogni tanto per riflettere.

Perché il greco fa testo!

Perché il greco fa bene!

αἱ δευτέραι πως φροντίδες σοφώτεραι
le seconde occupazioni sono in qualche modo più sagge
 χρεία διδάσκει σοφόν
la necessità aguzza l'ingegno
εἰ τὸ φέρον σε φέρειφέρε καὶ φέρου·
εἰ δ᾿ ἀγανακτεῖςκαὶ σαυτὸν λυπεῖς καὶ τὸ φέρον σε φέρει
se il destino ti trascinasopporta e lasciati portare,
se invece ti affliggifai del male te stesso e il destino ti trascina

ἄνδρα ὠφελεῖν ἀφ᾿ ὧν ἔχοι τε καὶ δύναιτο κάλλιστος πόνων

per un uomo essere utile per quanto abbia e possa è la più nobile delle fatiche τὸ φέρον ἐκ τοῦ θεοῦ φέρειν
sopportare il destino inviato dalla divinità

ἰσότης φιλότης l'uguaglianza favorisce l'amicizia

 ἰσότης φιλότητα ἀπεργάζεται
l'uguaglianza produce amicizia
Nessun commento:

Posta un commento