ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

martedì 16 maggio 2017

Il Governo Ellenico affida alla Comunità Ellenica di Napoli e Campania il funzionamento del Dipartimento di Lingua Greca a Napoli e in Campania. Η Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) Νεαπόλεως και Καμπανίας με φορέα λειτουργίας την Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Συγχαρητήρια στο ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Νεαπόλεως και Καμπανίας για την σημαντική αυτή αναγνώριση από την Ελληνική Κυβέρνηση του έργου που επιτελεί

1 commento: