ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

domenica 14 maggio 2017

3. Il greco fa testo! ΕΥΦΗΜΟΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΝΩΜΑΝ. Frasi in greco antico per riflettere.

Una frase in greco ogni tanto per riflettere.
Perché il greco fa testo!
Perché il greco fa bene!

aJlwta; givgnet∆ ejpimeleiva/ kai; povnw/ a{panta
tutto si può conquistare con il lavoro duro e la diligenza


Nessun commento:

Posta un commento