ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

venerdì 24 febbraio 2017

Viene finalmente istituita la Giornata Mondiale della Lingua Greca con una decisione unanime del Parlamento Ellenico. Una grande vittoria dei Greci e dei Filelleni d'Italia. Καθιερώνεται επιτέλους η Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας με το άρθρο 35 του Πολυνομοσχεδίου. Μια μεγάλη νίκη της Ομογένειας και των Φιλελλήνων της Ιταλίας.

Il Parlamento Ellenico ha unanimamente votato l'istituzione della Giornata Mondiale della lingua Greca, dietro proposta del 2014 del Consiglio Direttivo della Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche in Italia sostenuta dalla Società Filellenica Italiana. 
Una grande vittoria per l'Ellenismo e il Filellenismo Italiano. 
Una grande vittoria degli studenti dei licei classici che per due anni consecutivi hanno celebrato la Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica.

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/s-epita-apospasma.pdf

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35
Εξουσιοδοτική διάταξη ανακήρυξης «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας»

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας» και καθορίζεται το ακριβές περιεχόμενο αυτής, με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση ιδίως εθνικών, κοινωνικών, φιλολογικών, πολιτιστικών ή άλλων θεμάτων. Με την ως άνω απόφαση καθορίζεται η οργάνωση και το περιεχόμενο των σχετικών εκδηλώσεων και ενεργειών, η προώθηση της διεθνούς καθιέρωσης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα που αφορά στις πραγματοποιούμενες κατά την «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας» δράσεις.

Η Ελληνική Βουλή υπερψήφισε ΟΜΟΦΩΝΑ την Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας (με το άρθρο 35 του Πολυνομοσχεδίου: «Συμπληρωματικά Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» το οποίο εξουσιοδοτεί τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Παιδείας και Εξωτερικών, να συνυπογράψουν την ΚΥΑ  για την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας).
Η πρόταση της ΟΕΚΑΙ  που εκκρεμούσε από το 2014 υπερψηφίστηκε ομόφωνα από την Ελληνική Βουλή.
Να μην ξεχνάμε πότε τη δρομολογήσαμε και ποιούς είχαμε συνοδοιπόρους σε αυτή τη κινητοποίηση.
Είναι μια μεγάλη νίκη της Ομογένειας και του Παγκόσμιου Ελληνισμού. 
Είναι μια μεγάλη νίκη του Διεθνούς Φιλελληνικού Κινήματος.
Είναι μια μεγάλη νίκη των Δήμων της Ελλάδος που στήριξαν την πρόταση της ΟΕΚΑΙ.
Αλλά είναι και μια ιδιαίτερη νίκη του προηγούμενου ΔΣ της ΟΕΚΑΙ, όλης της Ομογένειας Ιταλίας, των Ελληνικών Κοινοτήτων που την στήριξαν, της Ιεράς Μητροπόλεως Ιταλίας, της Φιλελληνικής Εταιρείας Ιταλίας, της ΚΕΔΕ, των σπουδαστών των Κλασσικών Λυκείων της Νάπολης και της Ιταλίας που γιόρτασαν δύο φορές πανηγυρικά τη γλώσσα μας πέρυσι στις 20 Μαΐου και φέτος στις 9 Φεβρουαρίου.
Οι Έλληνες της Ιταλίας πρέπει να αισθάνονται περήφανοι που η Ελληνική Βουλή υπερψήφισε σήμερα αυτή την πρότασή τους.


Nessun commento:

Posta un commento