ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

mercoledì 19 ottobre 2016

Istantanee della Maratona Letteraria Greca degli alunni dei Licei Classici, nella Basilica di San Giovanni Maggiore, per la prima Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca (Napoli, 20 maggio 2016). Στιγμιότυπα του Ελληνικού Λογοτεχνικού Μαραθώνιου των μαθητών των Κλασσικών Λυκείων στη Βασιλική San Giovanni Maggiore, στα πλαίσια της πρώτης Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισμού (Νάπολη, 20 Μαΐου 2016)

Φωτογραφικό Ρεπορτάζ της Blanca Taglialatela
Reportage fotografico di Blanca Taglialatela
La maratona è una specialità dell'atletica leggera.
La maratona letteraria è una specialità dei licei classici.
La cultura viaggia, viaggia sempre.
Non ha confini, non accetta le barriere!
L'Italia e la Grecia hanno una storia comune, condividono la stessa cultura da millenni.
Νενικήκαμεν.
Si, ragazzi abbiamo vinto una bellissima battaglia. 
Abbiamo festeggiato per primi la prima giornata della  Lingua e della Cultura Ellenica qui a Napoli, la città più greca in assoluto, la più antica città greca della diaspora, città custode della cultura ellenica da millenni.
Devo dire anche che l’evento più importante e significativo di questa giornata è stata proprio la vostra Maratona.
Sono grato ai vostri presidi e ai vostri professori che mi hanno incoraggiato non solo a organizzare questa prima edizione della maratona ma mi hanno anche suggerito di consacrarla come iniziativa da ripetersi ogni anno coinvolgendo tutti i licei classici d’Italia. 
L’idea mi piace e ci mettiamo subito, qui a Napoli, a lavorare per definire il format.
Voglio ringraziare soprattutto voi ragazzi per il vostro entusiasmo, per il vostro impegno, per la vostra bravura.
Vi ringrazio perché amate la mia lingua.
Nell'antica Grecia l'emeròdromo era un portatore di messaggi tra una città e l’altra.
Voi ragazzi dei licei classici oggi state portando un messaggio molto importante che vi ha consegnato Umberto Eco: "coloro che hanno seguito buoni studi classici sono maggiormente aperti all'ideazione e all'intuizione di come andranno le cose in futuro”.
Sono sicuro, cari ragazzi, che sarete in grado di costruire un futuro nettamente migliore di quel nostro presente.
Già Νενικήκατε!!!


Όσο θα υπάρχουν νέες γενιές τόσο χρήσιμη θα είναι η κλασσική παιδεία! 

Όσο θα υπάρχουν παιδιά σαν κι αυτά τόσο χρήσιμη θα είναι η κλασσική παιδεία, η παιδεία της Ελλάδος, η παιδεία της Ευρώπης!
Nessun commento:

Posta un commento