ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

martedì 7 giugno 2016

In Francia vogliono il mantenimento dell'insegnamento del greco antico, in Italia i licei classici celebrano con le comunità elleniche e i filelleni la Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica, mentre in Grecia c'è chi sta pensando di ...semplificare l'ortografia e di sopprimere l'insegnamento del greco classico nella scuola dell'obbligo. Στην Ιταλία, η Ομογένεια εμπνεύστρια και πρωτεργάτρια της κινητοποίησης για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού Πολιτισμού. Στην Ελλάδα όμως κάποιοι προτείνουν την ... απλοποίηση της ορθογραφίας και την κατάργηση της διδασκαλίας των αρχαίων στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Ντροπή τους!


Mentre ci preoccupiamo di difendere gli studi classici nel nostro Paese, è in atto in Grecia il progetto di sopprimere lo studio del greco classico nella scuola dell'obbligo.

La Società Filellenica Italiana fa proprio l'appello di intellettuali greci e invita a firmare una petizione rivolta al Ministro dell'Educazione Greco affinché il greco antico sia mantenuto come materia obbligatoria nei percorsi formativi della scuola pubblica greca. Testo dell'appello in lingua italiana:

Cari Colleghi,
nel quadro del dibattito in corso nella nostra Nazione sull'istruzione, è stata posta la questione di abolire l'insegnamento del greco antico con studio delle fonti originali nella scuola dell'obbligo. In sostanza si cerca di superare il modello tradizionale della scuola dell'obbligo greca, con il rischio di far recidere alle nuove generazioni di greci le loro radici culturali, con l'ovvia conseguenza che non saranno più in grado di comprendere il linguaggio del Nuovo Testamento, l'origine e il significato delle parole greche e una serie di testi letterari della lingua moderna (ad es. la letteratura dei "puristi" "καθαρεύουσα").

Per queste ragioni si chiede di collegarsi al seguente link, attraverso il quale è possibile inviare una petizione per chiedere che continui l'insegnamento della lingua antica greca nelle aule delle scuole secondarie.
L'appello in lingua greca.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου για την Παιδεία, έχει τεθεί το ζήτημα κατάργησης της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο στις τάξεις του Γυμνασίου. Ζητείται, ουσιαστικά, η κατάργηση των Αρχαίων Ελληνικών στην υποχρεωτική Εκπαίδευση, το οποίο ενέχει τον κίνδυνο της αποκοπής του σύγχρονου Έλληνα από τις πολιτισμικές ρίζες του, με προφανείς συνέπειες να μην είναι σε θέση να κατανοεί τη γλώσσα της Καινής Διαθήκης, την προέλευση και λειτουργία των ελληνικών λέξεων και γενικότερα την σύγχρονη γλώσσα στις λόγιες μορφές της (π.χ. καθαρεύουσα).

Γι' αυτούς τους λόγους σας προωθώ σύνδεσμο (link), μέσω του οποίου μπορείτε να προσυπογράψετε αίτημα για τη συνέχιση της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στις τάξεις του Γυμνασίου.L'invito a firmare è preceduto nella pagina cui rinvia il Link da quest' ulteriore appello:Vi invitiamo a firmare per la conservazione del greco antico come materia obbligatoria nella formazione greca pubblica. La lingua greca, antica e nuova, costituisce una unità indissolubile. Il contatto con i testi di tutti i periodi in lingua greca aiuta gli studenti a comprendere il suo sviluppo, ad arricchire il proprio vocabolario e ad acquisire una migliore comprensione del mondo moderno.

Marco Galdi
presidente SFI

http://filellenica.blogspot.it/2016/06/una-firma-contro-la-soppressione.html

Nessun commento:

Posta un commento