ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

giovedì 19 maggio 2016

PRIMA GIORNATA MONDIALE PER LA LINGUA E LA CULTURA ELLENICA. Saluto ai giovani maratoneti della Maratona Letteraria IL GRECO FA TESTO, Napoli 20 maggio 2016, Basilica San Giovanni Maggiore, ore 9.00.

La maratona è una specialità dell'atletica leggera.
La maratona letteraria è una specialità dei licei classici.
La cultura viaggia, viaggia sempre.
Non ha confini, non accetta le barriere!
L'Italia e la Grecia hanno una storia comune, condividono la stessa cultura da millenni.
OGGI NON CORRERREMO TRA MARATONA E ATENE  ma tra Omero e l’età nostra. E’ bello passare una mattinata con voi, ragazzi dei licei classici della Campania,  viaggiando nei mari di Ulisse
Tra qualche minuto si darà il via a questa prima Maratona letteraria che si concluderà entro le 12.30.
L’idea di organizzare questa gara mi venne mentre preparavo la festa per la prima giornata mondiale della lingua e della cultura ellenica.
E devo dire che in questi ultimi tempi ho fatto anch’io il maratoneta per riuscire ad organizzare questo evento. 
Non ho più l’età per fare queste corse. Ci vogliono buone gambe. Alla fine ho avuto paura di fare la fine di quell’ emeròdromo che in armatura completa aveva corso da Maratona sino ad Atene, pronunciando la celebre frase "abbiamo vinto" (Νενικήκαμεν) e poi cadde morto per lo sforzo.
Io voglio bruciare i tempi. E dico sin da adesso, prima che l’assessore Daniele e il presidente Kyprianou diano il via alla corsa, Νενικήκαμεν. Si, ragazzi abbiamo vinto una bellissima battaglia. Festeggiamo per primi la prima giornata della  Lingua e della Cultura Ellenica qui a Napoli, la città più greca in assoluta, la più antica città greca della diaspora, città custode della cultura ellenica da millenni.
Devo dire anche che l’evento più importante e significativo di questa giornata sarà proprio la vostra Maratona.
Sono grato ai vostri presidi e ai vostri professori che mi hanno incoraggiato non solo a organizzare questa prima edizione della maratona ma mi hanno anche suggerito di consacrarla come iniziativa da ripetersi ogni anno coinvolgendo tutti i licei classici d’Italia. 
L’idea mi piace e ci mettiamo subito, qui a Napoli, a lavorare per definire il format.
Voglio ringraziare soprattutto voi ragazzi per il vostro entusiasmo, per il vostro impegno, per la vostra bravura. Vi ringrazio perché amate la mia lingua.
Nell'antica Grecia l'emeròdromo era un portatore di messaggi tra una città e l’altra.
Voi ragazzi dei licei classici oggi state portando un messaggio molto importante che vi ha consegnato Umberto Eco: "coloro che hanno seguito buoni studi classici sono maggiormente aperti all'ideazione e all'intuizione di come andranno le cose in futuro”.
Sono sicuro, cari ragazzi, che sarete in grado di costruire un futuro nettamente migliore di quel nostro presente.
Già Νενικήκατε!!!

E siamo onorati di avere oggi qui una deputata greca, la signora Κατσαβριά – Σιωροπούλου Χρυσούλα in rappresentanza del parlamento di Atene per seguire la vostra Maratona e tutte le altre manifestazioni tra oggi e domani. 
E abbiamo anche con noi la TV greca di stato, la giornalista Χρύσα Σάμου Μητρέγκα e la sua equipe, per preparare una trasmissione di 90 minuti per la TV Ellenica.

Καλώς ήρθατε Κυρία Κατσαβριά για να τιμήσετε αυτά τα παιδιά που σπουδάζουνε την παιδεία μας και θα είναι οι αυριανοί Φιλέλληνες  της Ιταλίας. 
Καλώς ήρθατε Κυρία Σάμου για να καταγράψετε αυτή την  μεγάλη εκδήλωση Ελλήνων και Φιλελλήνων της Νάπολης. 
Κυρία Κατσαβριά, Κυρία Σάμου, είμαι βέβαιος ότι αυτές τις λίγες μέρες ή ώρες που θα είστε μαζί μας θα αντιληφτείτε όχι μόνο ότι εδώ είναι Ελλάδα αλλά και ότι δεν ήταν τυχαίο που η πρόταση για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού Πολιτισμού κυοφορήθηκε και γεννήθηκε εδώ.
Εμείς το πρώτο βήμα το κάναμε, δείξαμε το δρόμο που πρέπει να διανύσουμε από δω και πέρα μαζί για τη στήριξη και διάδοση της γλώσσας μας και του πολιτισμού μας. Περιμένουμε τώρα τις δικές σας ενέργειες για να προχωρήσουμε το γρηγορότερο μαζί σε αυτό το δρόμο που η Ομογένεια Ιταλίας άνοιξε μόνη της.

Όσο θα υπάρχουν νέες γενιές τόσο χρήσιμη θα είναι η κλασική παιδεία! 

Όσο θα υπάρχουν παιδιά σαν κι αυτά που είναι εδώ σήμερα τόσο χρήσιμη θα είναι η κλασική παιδεία, η παιδεία της Ελλάδος!


Καλώς ήρθατε!

jannis korinthios

Nessun commento:

Posta un commento