ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

venerdì 15 aprile 2016

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου λήψη απόφασης έγκρισης ψηφίσματος για την καθιέρωση της «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας»

Πύργος: Τη Δευτέρα 18/4 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πύργος: Τη Δευτέρα 18/4 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδριάζει τη Δευτέρα 18 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στις 6 το απόγευμα με 31 θέματα στην ημερήσια διάταξη:
Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 77/2016 απόφασης - εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. Λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων που εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Έγκριση απαγόρευσης στάθμευσης βαρέων οχημάτων στην οδό Υψηλάντου εντός της πόλης του Πύργου, καθώς και τοποθέτηση ανάλογης σήμανσης» [Η Ε.Π.Ζ. με την υπ’ αριθμόν 31/2016 απόφασή της εισηγείται θετικά]. Έγκριση χαρακτηρισμού της οδού Χαριλάου ως οδού ήπιας κυκλοφορίας οχημάτων και πλήρη απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων καθώς και τοποθέτηση ανάλογης σήμανσης [Η Ε.Π.Ζ. με την υπ’ αριθμόν 32/2016 απόφασή της εισηγείται θετικά] Εξέταση αιτήσεως της κας Κανδρή Όλγας με την οποία αιτείται την έγκριση τοποθέτησης προστατευτικών κολωνακίων έμπροσθεν της οικίας της, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Επιταλίου. (Η Ε.Π.Ζ. με την 29/2016 εισηγείται την απόρριψη του αιτήματος) Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση – Επισκευές σχολικών κτιρίων Α/θμιας και Β/θμιας» με Α.Μ. 25/15 Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή 5ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου» με Α.Μ. 24/2013. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Γειτονιάς “Κανούλια”» μέχρι 22/05/2016. Λήψη απόφασης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για το έργο: «Λευκές Περιοχές» στην «ΟΤΕ RURAL SOUTH Εταιρεία Ειδικού Σκοπού Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ευρωζωνικών Υποδομών» Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για άμεσες επείγουσες ανάγκες της Πρόνοιας και της Δ/νσης Παιδείας του Δήμου, έτους 2016 Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για άμεσες επείγουσες ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, έτους 2016. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα για άμεσες επείγουσες ανάγκες στο Δήμο Πύργου, έτους 2016. Λήψη απόφασης έγκρισης της πρόσληψης έξι (6) ναυαγοσωστών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο δήμο Πύργου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015. Λήψη απόφασης για την ανανέωση υφιστάμενων συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έτους 2016 διάρκειας ενός (1) επιπλέον έτους, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη των Προγραμμάτων. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την τελετή Λαμπαδηδρομίας της Ολυμπιάδας «ΡΙΟ 2016». Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης, για τις εκδηλώσεις του ΠΑΣΧΑ. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την αναβίωση του εθίμου των ιπποδρομιών στην Τ.Κ. Επιταλίου. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εις μνήμην του Οπλαρχηγού Βιλαέτη, στην Τ.Κ. Λαντζοϊου. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμόν 73/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, κατόπιν παραιτήσεως τακτικού μέλους. Λήψη απόφασης ορισμού επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Λίμνες της Τ.Κ. Αλφειούσας Δήμου Πύργου» με Α.Μ. 4/2015. Λήψη απόφασης για τη μερική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών τέλους και προστίμου έτους 2010, της εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΩΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». Λήψη απόφασης διαγραφής βεβαιωμένου προστίμου από παράβαση ΚΟΚ (κλήση Δημοτικής Αστυνομίας) λόγω ανάκλησης και επιστροφής της πράξης βεβαίωσης παράβασης στη Δημοτική Αστυνομία. Λήψη απόφασης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής για παράβαση ΚΟΚ από χρηματικό κατάλογο πλέον προσαυξήσεων, κατόπιν αιτήσεως Μελιτσόπουλου Γεωργίου. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθ. 2/16 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου  του Α΄ΤΟΕΒ σχετικά με: Την έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015 Την έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Λήψη απόφασης έγκρισης του υπ’ αριθ. 2/16  πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ Επιταλίου σχετικά με: Την έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 Την έγκριση  απογραφής – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2015 Την έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Λήψη απόφασης έγκρισης ψηφίσματος που εκδόθηκε από το Δ.Σ της ΚΕΔΕ για την καθιέρωση της «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας»

Nessun commento:

Posta un commento