ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

sabato 9 aprile 2016

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Στυλίδας το ψήφισμα για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».

Την Τετάρτη 6 Απριλίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Στυλίδας 


Δήμος Στυλίδας
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 6η Απριλίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Γλύφας.
Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης έγκρισης και επικύρωσης της διαδικασίας έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για τη σύναψη σύμβασης του Δήμου Στυλίδας με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 2100/16.07.2015 πρόσκλησής της.
Θέμα 3ο: Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
Θέμα 4ο: Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων τελών ύδρευσης και τέλους χρήσης πλατείας πεζοδρομίων.
Θέμα 5ο: Διακοπή συνδρομής του Δήμου τοπικής εφημερίδας.
Θέμα 6ο: Ψήφισμα για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».

Nessun commento:

Posta un commento