ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

domenica 20 marzo 2016

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας το Ψήφισμα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 23 Μαρτίου  2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα   19.00΄ (7.00 μ.μ),  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ü Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο
1ο Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα BALKAN MED με τίτλο «Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη βιώσιμη αξιοποίηση της διαθέσιμης αλλά αναξιοποίητης δενδρώδους βιομάζας της περιοχής της Βαλκανικής-Μεσογείου» 
2ο Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
3ο Διαγραφές οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους
4ο 
3η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2016.
5ο Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης κινητής τηλεφωνίας
6οΧορήγηση θέσεων σε πωλητές λαϊκών αγορών, στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλμωπίας
7οΛήψη απόφασης για την παράταση της διαδικασίας  αξιολόγησης και ελέγχου  των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση  των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
8οΠρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες περιπτώσεις 
9οΈγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 
10οΚοπή δέντρων εντός κοινόχρηστου χώρου στο Δήμο Αλμωπίας
11οΈγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου : «Ασφαλτόστρωση Δ.Ε. Αριδαίας»
12οΈγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Αριδαίας»
13οΈγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Εξαπλατάνου»
14οΈγκριση ΑΠΕ των έργων :
1.      «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ.Προμάχων»
2.     «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων κ.λ.π.) Δ.Ε. Αριδαίας»
3.     «Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Εξαπλατάνου»
15οΑποδοχή χρηματοδότησης και εγγραφή πιστώσεων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες
16οΚαθορισμός αμοιβής Προέδρου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλμωπίας (αρίθ. απόφ. 19/2016 ΔΗΚΕΑ)
17οΈγκριση της με αρίθ. 16/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ περί    «Καταβολής εγγύησης έναντι κατανάλωσης στις νέες συνδέσεις και επανασυνδέσεις  ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Αλμωπίας»
18οΈγκριση της με αρίθ. 17/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ περί «Καταβολής τελών ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης  ακαθάρτων στο νέο δίκτυο  ακαθάρτων της πόλης της Αριδαίας».
19οΨήφισμα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.
20οΣυμμετοχή αιρετών στο «Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών» στην Καβάλα στις 1-2-Απριλίου 2016
21οΕπικύρωση πρακτικών των με αρίθ. 08-09-10/2015 συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Nessun commento:

Posta un commento