ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

martedì 1 marzo 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλοννήσου ψηφίζει την καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 5 / 2016 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 29 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

25  Ψήφισμα για την καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας
26  Εγκριση απολογισμού, ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων οικον. Έτους 2013 του ΔΛΤ
27  Εγκριση  συμμετοχής του δήμου     στην  έκθεση SEA & TOURISM  EXPO-  ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και  ψήφιση πίστωσης ύψους 2.500 ευρω
                                                                                                                           
                                                                                                                     Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ. 
     
                                                                                                                    Τσουκανάς Κ.  Παναγιώτης

Nessun commento:

Posta un commento