ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

sabato 5 marzo 2016

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου η καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».

Πρόσκληση 4ης Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου

Λεπτομέρειες
ethousa dimotikou symvouliouΚαλείσθε να προσέλθετε στην 4η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 4η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19.00 Μ.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Με ιδιαίτερη τιμή,
Ισίδωρος Νικ. Τσίγκος
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Συνημμένα:
• Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
• Πίνακας αποδεκτών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ,
ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 6123 /25-02-2016
Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου σε ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυμία «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με διακριτικό τίτλο "EGTC Solidar City NETWORK" και ορισμός εκπροσώπων.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.
Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την παραχώρηση από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής, δύο οχημάτων.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.
Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Nessun commento:

Posta un commento