ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

domenica 13 marzo 2016

Στην τακτική συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης το Ψήφισμα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.

«Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (16-03-2016)»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 
Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50142
FAX : 24343-50100
E-mail : dpilis@otenet.gr
Πύλη, 11 Μαρτίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 3257

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις δέκα έξι (16) Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση επί του θέματος του δημοτικού καταστήματος Μυροφύλλου.
2. Ψήφιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Πύλης.

45. Ψήφισμα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.

46. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Nessun commento:

Posta un commento